unfoldingWord 17 - Isor Pora David Logote Niom Banaise

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Saul he Israel desh laga poila raja hoise. Tai gao-lamba aru sabole sondor thakise, Israel manukhan pora bhabona thaka nisina. Aru bisi sal tok tai bhal pora raj kurise. Hoilebi pichete tai bisi bia manu hoijaise aru Isor laga kothakhan namana hoi jaise. Itu nimite Isor pora dusra ekta manu ke tai laga bodli te raja hobole bisarise.

Isor pora Israel laga manu ekjon, jun laga nam David asile, tai ke Saul laga bodli te raja banabole taiar kurise. David Bethlehem taun te thaka bhera palok asile. Dusra homoete, David jetia tai baba laga bherakhan sa-a-loa kuri thakise, tetia ekta bagh aru bhalu ahikena ekta bhera laga bacha ke uthaikena loijae homoete tai bagh aru bhalu ke moriadise. David nijorke norom korikena rakha aru dharmik manu asile. Tai Isor ke biswas korikena tai laga kothakhan sob manikena thakise.

Jetia David chokora thakise, tai Goliath koa ekjon balwan logote lorai kurise. Goliath bisi bhal sipoi thakise. Tai bisi takot thaka aru tin meter nisina lamba thakise! Hoilebi Isor pora David ke modot kurise aru tai Goliath ke moraidibole parise aru Israel laga manukhan ke bachaidise. Itu pichete David Israel laga dushmankhan logote loraikhan bisi jitise. Aru David bisi bhal sipoi hoijaise aru Israel laga sipoikhan ke bi bisi loraikhan te loijaise. Manukhan sob David laga bhal kotha he koise.

Taikhan manukhan pora David ke bisi morom kurise, itu dikhikena Saul bisi suku jolibole lagise. Tai David ke moraidibole bisarise, hoilebi David polaikena lokai jiase. Ek din Saul aru sipoikhan tai ke bisari ahise, aru Saul pathor laga gupha te ghusi se. David utu gupha bhitorte lokai asile, hoilebi Saul taike dikha nai. David aste pora Saul laga bisi usorte ahise aru tailaga pichete khara hoise aru tailaga chador laga ekta tukra katiloise. Pichete Saul gupha pora ulaikena bahar te jaise, aru tetia David jor para hala korikena tai laga hath te chador tukra dhurikena thaka tai ke dikhaise. Ineka hoa pichete, Saul buji jaise David ketiabi raja hobo nimite tai ke namorabo.

Olop homoe pichete, Saul ekta lorai te mori jaise aru David Israel laga raja hoise. Tai bisi bhal raja asile aru manukhan sob taike bisi morom kuri thakise. Isor pora David ke asis dise aru tai sobte jitibole parise. David bisi lorai kurise aru Isor laga modot pora Israel laga dushman khan sob ke haraidise. Tai pora Jerusalem ke dhuriloise aru itu jagake tai laga rajdhani bonaise, aru ta-te he tai thakise aru raj kurise. David chalis sal thaka homoete raja hoise. Aru itu homete, Israel bisi takot aru dhun hoise.

David laga mon-te sob Israel manu nimite Isor ke puja aru bolidan kuribole nimite Mondir banabole mon kurise. Kilekoile charso sal hoa pichete bi taikhan Isor ke tombu laga ghor, juntu Moses banaise, ta-te he puja kuri ahise aru janwarkhan ke bolidan kori ahise.

Nathan koikena ekta bhaubadi thakise. Aru Isor pora tai ke David logote pathaise aru ineka kobole dise; ‘‘Apuni bisi lorai korise itu nimite apuni moilaga Mondir nabonabo. Apuni laga chokora pora banabo. Hoilebi, ami apuni ke bisi asis dibo. Apuni laga khandan bhitorte ekjon ami laga manukhan uporte hodae nimite raja hobo!’’ David laga khandan bhitorte kun hodae nimite raja hobo utu Masiha ase. Tai Isor-pora-chani-loa ase, jun he prithibi te thaka manukhan ke taikhan laga pap pora bachailobo.

Jetia David Nathan koa hotha hunise, tai Isor ke dhoniabad dise aru tai laga nam ucha kurise. Isor tai ke sonman kurise aru taike bisi asis dise. David ketia bi Isor tai ke iman asis dibo ineka bhabona thaka nae. Amikhan jani ase, Israel laga manukhan Masiha ahibole arubi ek hajar sal rukhibole ase.

David laga manukhan uporte ki thik ase itu niomkhan cholaikena bisi sal raj kurise. Tai Isor laga sob kotha manise aru Isor tai ke asis dise. Hoilebi, tai laga jibon anth phine, tai Isor logote bisi pap kam kurise.

Ek din David tai laga ghor uporte berai thaka homoete, ekta sondor maiki gosol kuri thaka dikhise. Utu maiki kun ase tai najane, pichete tai laga nam Bathsheba ase koikena janise.

Utu maiki pora dur najaikena, David dusra manu ke pathaise aru utu maiki ke matise. David tai logote ghumaise aru tai ke ghor te wapas jabo dise. Pichete Bathsheba bacha bukhi ase koikene janise aru itu khobor David ke pathaise.

Bathsheba laga mota laga nam Uriah asile. Tai David laga sob se bhal sipoi asile. Aru itu homoete tai lorai kuribole jaikena thakise. David Uriah ke wapas matise aru tai laga maiki logote thakibi koise. Hoilebi Uriah tai nijor laga ghor te jabole mananai, kilekoile tetia tai laga sipoikhan sob loraite juji asile. Itu pora David Uriah ke aru wapas lorai kuri thaka jagate pathaise aru Uriah ke sob pora bisi kara pora lorai hoa jagate rakhibi aru taike moribole dibi koise. Ineka hi hoise aru Uriah lorai kura homoete morise.

Uriah morija pichete, David Bathsheba ke shadi kuri loise. Pichete tai David laga ekta chokora bacha jonom dise. David ki korise itu nimite Isor David logote bisi ghusa hoise, aru tai kiman dangor pap kam kurise itu taike kobole ekta bhaubadi jun laga nam Nathan asile taike David logote pathaise. Tetia David laga mon bodli kurise aru Isor tai laga pap maph kuridise. Aru tai jinda thaka tok, dukh hoilebi, David Isor laga kotha manikena thakise.

Hoilebi David laga chokora bacha morijaise. Ineka he Isor pora David ke sajai dise. Aru, David namura tok, tai aru tailaga ghor manukhan bhitorte namilikena thakibole koridise, aru David tai laga takot bisi haraise. Hoilebi Isor David nimite ki kuribo koise utu sob kuri thakise. Pichete, David aru Bathsheba ke dusra mota bacha hoise, aru taikhan bacha ke Solomon matise.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?