Salita ng Buhay

Salita ng Buhay

Ang Salita ng Buhay ng GRN ang may pinakamaraming na record na mensahe, at maaari ng gamitin sa mahigit na 5000 wika. Ang mga programa ay naglalaman ng mga maiksing kwento hango sa Biblia, mensahe ng Magandang Balita at mga awit, at ipinapaliwanag ang daan tungo sa kaligtasan at nagbibigay ng panimulang katuruang Kristiyano. Ang bawat wika ay na record mula sa sariling tagapagsalita ng kanilang wika para makilala na na ito ay para sa kanila. Marami na ang gumagamity ng pagkukwento bilang mabisang paraan.

Hanapin samga na-record hango sa pangalan ng wika.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa