Salita ng Buhay

Salita ng Buhay

Ang Salita ng Buhay ng GRN ang may pinakamaraming na record na mensahe, at maaari ng gamitin sa mahigit na 5000 wika. Ang mga programa ay naglalaman ng mga maiksing kwento hango sa Biblia, mensahe ng Magandang Balita at mga awit, at ipinapaliwanag ang daan tungo sa kaligtasan at nagbibigay ng panimulang katuruang Kristiyano. Ang bawat wika ay na record mula sa sariling tagapagsalita ng kanilang wika para makilala na na ito ay para sa kanila. Marami na ang gumagamity ng pagkukwento bilang mabisang paraan.

Hanapin samga na-record hango sa pangalan ng wika.

Katulad na kaalaman

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Audio-lamang na Recordings - Ang natatangi, ang audio resources na ito para sa ebanghelyo ay wala ng mga panibagong visual na gamit.

Kaalaman ng Pag-order - Paano bumili ng mga recordings, players at iba pang kagamitan mula sa Global Recordings Network.

Mga Audio at Audio- Visual na Kagamitan - Pumili mula sa malawak na hanay ng mga kagamitan na angkop sa bawat kultura sa mahigit na 6000 wika, partikular na angkop para sa mga lupon na tanging pasalita ang gamit sa pakikipag-ugnayan.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Faith comes by Hearing? About Oral Societies - Bible translation, Audio recordings and the missionary task