Copyright and Licensing

Copyright and Licensing

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

Audio and Video

All GRN audio and video programs are copyright GRN or as otherwise indicated on each program page on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the audio or video as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the media or device on which the audio and video are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Written Materials

All GRN scripts and Sunday School materials are copyright GRN or as otherwise indicated on each script on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy and adapt/translate them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the written materials as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the printing or media on which the written materials are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Pictures

All GRN Pictures for the Good News, Look, Listen & Live, and The Living Christ are copyright GRN.

Versions of the pictures embedded in audio and video files may be copied and used under the same license as the audio and video materials themselves.

Versions of the pictures embedded in written scripts and Sunday School materials may be copied and used under the same license as the written materials themselves.

Higher resolution versions of the images are available for purchase or through a specific agreement with GRN.

Other Uses

Permission may be given for copying and use of GRN materials beyond what is granted above. For clarification on exactly what is permitted under these licenses, or to obtain permission for anything not specified here, please contact the Copyright Office.

Feedback

While not a condition of the permissions granted above, GRN would appreciate receiving feedback about the use of the materials. This includes how are where they have been used, in what quantities, and what sort of responses were observed from the recipients. To share this information with GRN please contact the Feedback Line.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay" - Ang kabuuan ng 8 programa na may 24 na larawan bawat isa para sa pag-eebanghelyo at katuruang Kristiyano. Ang serye ay nagbibigay ng aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Simbahan.

"Mabuting Balita" audio-visual - Ang buong audio visual ay may 40 larawan na naghahayag at naglalarawan na hango sa Bibliya mulas sa Paglikha hanggang kay Kristo. Binubuo nito ang mesahe ng kaligtasan at panimulang aralin sa Krisyanong pamumuhay. Ito ay nakasalin sa mahigit sa 1300 wika.

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

"Ang Buhay na Kristo" audio-visual - Ang komprehensibong audio-visual na ito ay gumagamit ng 120 na mga larawan upang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa buhay at ministeryo ni Jesus.

Mga Audio at Audio- Visual na Kagamitan - Pumili mula sa malawak na hanay ng mga kagamitan na angkop sa bawat kultura sa mahigit na 6000 wika, partikular na angkop para sa mga lupon na tanging pasalita ang gamit sa pakikipag-ugnayan.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Nasulat na mga Mapagkukunan - Libreng pag-download ng mga nakasulat na kuwento naka base sa kagamitan para sa ESL, Pang-linggong aralin at mga pangunahing katuruan ng Bibliya.

Script Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages

Terms and Conditions - This document sets out the terms and conditions under which Global Recordings Network will provide access to it's websites and applications.

Mapagkukunan ngLingguhang Pag-aaral at Materyales sa Pagtuturo - Ang Global Recordings Network ay gumagawa ng materyales para sa pagtuturo ng Lingguhang Paaralan. Gamitin ninyo ito, mahusay na kasangkapan para sa ministeryo sa mga bata.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.