Makibahagi

Hindi mo naisip ang maging misyonero? Walang problema, maraming paraan para makabahagi ka sa ministeryo ng GRN.

  • Makibahagi sa pinakamahalagang gawain ng panalangin, ang buod ng kapangyarihan sa lahat ng gawain ng GRN.

  • Ang Global Recordings Network ay isang non-profit na misyong samahan, na gumaganap ng tungkulin mula sa mga kaloob ng mga tao ng Diyos.

  • Inpormasyon, na may tinatayang gastos, para sa isang hanay ng mga kasalukuyang proyekto.

  • Unang karanasan sa larangan ng misyon sa Panandaliang Paglalakbay sa Misyon kasama ang GRN.

  • Videos, posters at iba pang promosyonal na kagamitan na magagamit sa mga simbahan, maliliit na lupon at mga espesyal na kaganapan.

  • Ang Diyos ang pinangmumulan ng lahat ng aming pangangailangan, at ginagamit nya ang ibat-ibang daluyan para matugunan ang lahat ng pangangailangan, lalo na ang mga masaganang regalo ng Kanyang mga anak.

  • VolunteerVolunteer - Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.
  • MaglingkodMaglingkod - Ang GRN ay maraming oportunidad sa sinuman na gustong makibahagi ng buong panahon o bahagi ng iyong oras, pangmatagalan o panandaliang misyon sa ibang bansa o sa sariling bansa.

Pagpapahayag ng Kagustuhan

Mangyaring ipakilala mo pa ng mas higit ang tungkol sa iyong sarili, ang iyong mga interes, kakayahan at mga libreng oras na maaaring magamit.

Tinatrato ng GRN ang personal na impormasyon nang may lubos na pangangalaga at pagpapasya. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng form na ito sumasang-ayon ka sa GRN gamit ang impormasyong ito para sa layunin ng pagtupad sa iyong kahilingan. Hindi namin ito gagamitin para sa anumang iba pang layunin, o ibunyag ito sa anumang ibang partido maliban kung kinakailangan upang matugunan ang iyong kahilingan. Tingnan ang Pansariling Patakaran para sa higit pang impormasyon.