Oportunidad na Misyon na Panandaliang panahon

Naghahanap ka ba ng panibagong hamon?

Handa na para iwan ang komportableng buhay?

Hinahanap ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay?

Handang magtiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon?

Ang GRN ay nagaalok ng pagkakataon para sa panandaliang panahon sa misyon sa buong mundo. Ito na ang iyong pagkakataon upang malaman ang lahat ng tungkol dito. Makibahagi sa panandaliang panahon sa misyon na kasama namin sa loob ng ilang linggo o mga ilang buwan.

Makakasalamuha mo ang mga tao mula sa ibat ibang kultura at mga wika, tinggnan angkagamitan ng GRN sa kasalukuyan, at makibahagi sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa labas ng iyong bansa.

  • Gospel Recordings Philippines conducts a short-term mission called "Kawa-Saka" to reach the people in the mountain ranges of Kalinga Province.

  • Thousands of lives are changed in February each year when the Culiacan Project team bring the gospel to the migrant camps of northern Mexico.

  • Join Kenny McKee from the UK office for 7 days of life changing impact in Kosova. The team works with Roma families, who are amongst the poorest in the region.

  • Minister to thousands of migrant workers.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa