Pinakasariwang balita sa pandaigdigang panalaging at mga kaugnay

Araw araw na paalala sa Pananalangin

Telling The Story

GRN’s vision is to record every language. Pray that this is matched with a high level of incentive to increase the telling of the story of Jesus, either on social media or through the 5fish app. Pray for more partners. These open up opportunities for personal encounters using GRN messages for listening groups, marketplace evangelism, showings of the JESUS film, and sharing the gospel in migrant worker camps. There is no limit to creative opportunities to tell the story of Jesus.

Global Recordings Network - Tahanan

Panalagin ang pinaka mahalagang bahagi ng gawain ng GRN.

Sumapi sa aming grupo ng mananalangin upang tumanggap ng mga kahilingan gaya ng nasulat sa itaas sa pamamagitan ng email o di kaya ay magtalaga ng oras ng panalangin para sa gawain ng GRN sa buong mundo: "Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika."

"Ibahagi ang kwento ni Hesus sa lahat ng wika"

  • Prayer ThoughtsPrayer Thoughts - Read Colin Stott's (GRN's Global Prayer Coordinator) articles on some practical aspect of prayer.

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Pansariling Patakaran for more information.

Katulad na kaalaman

Maghanap pa