Pray - Rejoice!

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

GRN Australia greatly appreciates our faithful prayer partners!

Join with us in asking the Lord to make this ministry fruitful for the Kingdom of God.

Our monthly prayer diary "Rejoice" and bi-monthly news "Every Language" will keep you up to date with what's happening, and help you make prayer focused and specific. If you would like to receive them by post or email each month you can subscribe here.

Feel free to distribute "Rejoice" and "Every Language" to the prayer teams in your church or to your praying friends. We would love to get requests for additional copies for you to distribute, or we can send them directly to your friends. Please call us, or you can request them here.

May God encourage you, as you rejoice with us in the victories that have been won, and pray with us for those yet to be won.

Manatiling may kaalaman

Tumanggap ng nakakasiglang kuwento, puntos ng panalangin at mga paraan upang makakuha ng kasangkot sa pagbabahagi ng kuwento ni Hesus sa bawat wika

Tinatrato ng GRN ang personal na impormasyon nang may lubos na pangangalaga at pagpapasya. Sa pamamagitan ng pagsusumite ng form na ito sumasang-ayon ka sa GRN gamit ang impormasyong ito para sa layunin ng pagtupad sa iyong kahilingan. Hindi namin ito gagamitin para sa anumang iba pang layunin, o ibunyag ito sa anumang ibang partido maliban kung kinakailangan upang matugunan ang iyong kahilingan. Tingnan ang Pansariling Patakaran para sa higit pang impormasyon.

Katulad na kaalaman

Pinakasariwang balita sa pandaigdigang panalaging at mga kaugnay - Ang Panalangin ang pinakamahalagang bahagi ng gawain ng GRN. Makibahagi!

News - What's happening in Australia and the globe.

Australia - Kaalaman tungkul sa Australia

Get Involved - How to pray, subscribe, go, give, volunteer.