Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay"Ang serye ng Magamasid, Makinig at Mabuhay ay nasa serye ng 8 audio-visual at mahusay sa sestimatikong pag-ebanghelyo at katuruang Kristyano. Mayroong 24 na larawan sa bawat aklat.

Ang seryeng ito ay nagbibgay aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Iglesia. Ito ay lalong angkop sa paghahatid ng Magandang Balita at pangkaraniwang katuruang Kristianismo lalo na sa mga taong hindi nakapag-aral.

Ang mga larawan ay malinaw at makulay para maaliw at makahikayat ng mga taong hindi gumagamit ng visual na presentasyong.

  1. Mga mula sa Diyos (Adan, Noe, Job, Abraham)
  2. Mga anak ng Diyos (Jacob, Jose, Moses)
  3. Mga nagtagumpay sa pamamagitan ng Diyos (Joshua, Deborah, Gideon, Samson)
  4. Mga alagad ng Diyos (Ruth, Samuel, David, Elijah)
  5. Mga sinubok ng Diyos (Eliseo, Daniel, Jonas, Nehemias, Ester)
  6. HESUS-Guro & Mangagamot (Mula kay Mateo at Marcos)
  7. HESUS-Panginoon at amp; Tagapagligtas mula kay Lukas at Juan)
  8. Gawa ng Banal na Espiritu (Ang unang Iglesia at si Pablo)

Audio Recordings

Ang mga ito ay maaari sa maraming wika at dinisenyo para maipakita sa pamamagitan ng mga larawan. Paminsan-minsan hinihinto ang SABER para mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na makapagtanong, makapagpaliwanag at mapalawak ang paksa.

Ang mga programang ito ay nagawa sa pamamagitan ng salita na pangkaraniwang ginagamit ng may mga malinaw na boses at iginagalang sa kanilang lokal na kumunidad. Lokal na musika at mga awit ay minsan idinagdag sa pagitan ng mga larawan. Iba't-ibang mga paraan ng pagsusuri ay ginamit para matiyak na tama ang salin at pakikipag-usap.

Ang mga recording ay maaring pakinggan sa MP3 para makopya at ganoon din sa CD.

Nalimbag na mga Materyalesl

Flipcharts

Ito ay may sukat na A3 (420mm x 300mm o 16.5" x 12") may spring sa taas. Ito ay angkop sa lahat ng grupo ng tao.

Mga Aklat

Ito ay may sukat A5 (210mm x 140mm o 8.25" x 6") naka-stapler. Ito ay angkop sa lahat ng grupo ng tao.

Malilit na Aklat

Ito ay may sukat na (cassette) A7 (110mm x 70mm o 4.25" x 3"). Ito ay maaring ipamigay at gamitin ng bawat isa. Parehas na mayroong may kulay at itim at amp; puti ay mayroon.

Mga sinulat na script

Ito ay matatagpuan sa online sasimpleng Ingles.

Ang talatang ito ay simpleng basehan para sa pagsasalin at pagre-record sa ibang wika. Ang mga ito ay angkop sa kanilang wika, kultura, at kaisipan ng mga tao. Ang mga ibang salin at konsepto ay kailangang bawasan o dagdagan upang maintindihan ng iba't-ibang kultura. Naaayong mga kwento ay maaring idagdag sa script para maipaliwanag ng mas mabuti ang itinuturo ng bawat larawan sa kwento.

Bag na lalagyan ng mga flipchart

Ang bag na ito ay pweding gamitin lalagyan ng 8 buong flipchart at mga magkakasamang script, mga CD o cassette. h2> Larawan hango sa BIbliya sa Clipart

Ang mga CD na ito ay naglalaman ng lahat ng larawan mula sa "Magmasid, Makinig at Mabuhay" at ganoon din ang"Mabuting Balita " at " Ang Buhay na Kristo"serye ng larawan. Ang imahe ay nasa mataas na pinung itim at amp; puti TIFF files para sa paglilimbag (hanggang sa sukat A4 sa 300 DPI), at pinung katamtamang kulay ng JPEG files para sa computer display (1620 x 1080 pixels) o paglilimbag (up to A5 size at 300 DPI) Ang mga Scripts at iba pang kailangan ay nasa CD rin.

Katulad na kaalaman

Kaalaman ng Pag-order - Paano bumili ng mga recordings, players at iba pang kagamitan mula sa Global Recordings Network.

Mga Audio at Audio- Visual na Kagamitan - Pumili mula sa malawak na hanay ng mga kagamitan na angkop sa bawat kultura sa mahigit na 6000 wika, partikular na angkop para sa mga lupon na tanging pasalita ang gamit sa pakikipag-ugnayan.

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Mapagkukunan ngLingguhang Pag-aaral at Materyales sa Pagtuturo - Ang Global Recordings Network ay gumagawa ng materyales para sa pagtuturo ng Lingguhang Paaralan. Gamitin ninyo ito, mahusay na kasangkapan para sa ministeryo sa mga bata.