"Ang Buhay na Kristo" audio-visual

"Ang Buhay na Kristo" audio-visual


Ang serye ng Buhay na Kristo ay mga larawan hango sa Bibliya na nagpapahayag ng Buhay ni Kristo, mula sa Paglikha ng daigdig hanggang sa kanyang muling Pagbabalik. Ito ay partikular na angkop sa pagpapahayag ng Magandang Balita ng Panginoon at mga pangunahing katuruang Kristyano sa mga taong hindi nakakabasa o nakakasulat. Ang mga larawan ay malinaw at may matitingkad na mga kulay upang mahikayat ng mga tao lalo na yung mga hindi pa nakararanas ng ganitong uri ng visual na pagpaphayag ng pagtuturo. r

Audio Recordings

Ang mga recording ng pagsasalaysay ay nakasalin at maaring gamitin sa ibat ibang wika at nakadisenyong iparinig kasabay ng pagpapakita ng mga larawan. Ang pagpapalabas at pagpapatugtog ay maaring itigil at ibalik kung kinakailangan upang magbigay ng oras na sagutin ang mga katanungan o kung kinakailangan ang mas malalim na pagpapaliwanag.

Hanggat maari, ang mga recording ay ginagawa at isinalasalaysay ng mga taong taal na nakatira at iginagalang sa lokal na komunidad. Paminsan minsan ay naglalagay din ng mga katutubong awit at musika sa pagitan ng pagpapalabas ng mga larawan. Gumagamit din ng ibat ibang paraan ng pagsusuri upang matiyak ang kawastuhan ng pagsasalin at paghahatid ng mensahe.

Ang mga recording ay maaring makuha sa MP3 na format o kaya ay sa CD at cassette na format. (Hindi lahat ng format ay mayroon sa lahat ng bawat wika)

Mga Nalimbag na Materyales

Ang Kalipunan ng Larawan

Mayroong 120 na magkakahiwalay na pahina ng mga may kulay na larawan sa sukat na A4 (300mm x 215mm o 12"x8.5") na kayang umangkop sa kahit anong 2, 3 o 4 na ring binder.Ang kalipunan ng larawan ay mayroon ding kasamang script sa simpleng Ingles.Kasama din ay isang kalipunan ng maiikling script, na nagpapakita ng ilang piling paksa sa buhay ng ating Panginoong Hesu Kristo, halimbawa ay ang mga Himala na ginawa ng Panginoong Hesus, na magandang gamitin sa pagtuturo sa maraming pagkakataon.

Mga script

Ang buong script ay maaring makuha sa internet sasimpleng Ingles.

Mayroon ding dalawampung aralin na may ibat ibang paksa, at bawat isang aralin ay may kasamang mga piling larawan.

 1. Ang Kapanganakan ng Panginoong Hesu Kristo
 2. Ang Kamatayan ng Panginoong Hesu Kristo
 3. Ang Pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesu Kristo
 4. Ang Buhay na Kristo ay Babalik
 5. Ang Buhay na Kristo ay Naghahanap ng mga Naliligaw
 6. Ang Buhay na Kristo ay Mas Makapangyarihan kaysa Kamatayan
 7. Ang tagumpay ng Panginoong Hesu Kristo laban kay Satanas
 8. Ang Panginoong Hesu Kristo ang ating Mabuting Pastol
 9. Ang Katuruan ng Panginoong Hesu Kristo tungkol sa Pagdarasal
 10. Ang Ilaw ng Sanlibutan
 11. Paano tayo magiging Kalugod lugod sa Diyos
 12. Ang Buhay na Kristo at ang Kapatawaran
 13. Ang Buhay na Kristo at Ang Salita ng Diyos- Unang Bahagi
 14. Ang Buhay na Kristo at Ang Salita ng Diyos- Ikalawang Bahagi
 15. Ang Buhay ng Kristo ay nagpapakita kung pano tayo Kinakalinga ng Diyos
 16. Sino si Hesus?- Unang Bahagi
 17. Sino si Hesus - Ikalawang bahagi
 18. Ipinakita ng Buhay na Kristo ang Daan Patungo sa Langit
 19. Paglago sa Buhay Kristyano
 20. Ang Buhay na Kristo ay Nangaral tungkol sa Kaligtasan

Ang lahat ng mga script na ito ay panimulang batayan ng pagsasalin at pagrerecord sa ibang mga wika. Sila ay kailangang iangkop sa wika, kultura at paraan ng pag iisip ng mga tao. Ang ilang mga salita at konseptong ginamit ay maaaring kailangan pa ng mas buong paliwanag o maari ding alisin para sa ibang kultura. Maaari ding gumamit ng mga angkop na lokal na kwento at aktuwal na aplikasyon sa buhay upang idagdag sa script upang mas maayos na maipahatid ang pangunahing katuruan ng bawat isang kwento.

Mga Larawan Hango sa Bibliya Clipart

Ito ay CD na naglalaman ng lahat ng larawan mula sa "Ang Buhay na Kristo" at maging galing sa"Mabuting Balita" at "Magmasid, Makinig; Mabuhay"na serye ng mga larawan. Ang mga imahe ay nasa mataas na resolusyon na itim & putiTIFF files para sa pag-lilimbag (hanngang sa sukat na A4 na may 300 DPI), at sa katamtamang resolusyon na may kulay sa JPEG files para sa display sa computer (1620 x 1080 pixels) o kaya ay pag lilimbag (hanggang sa A5 na sukat na may 300 DPI). Ang mga script at iba pang materyales ay nakalagay din sa CD.

Katulad na kaalaman

Kaalaman ng Pag-order - Paano bumili ng mga recordings, players at iba pang kagamitan mula sa Global Recordings Network.

Mga Audio at Audio- Visual na Kagamitan - Pumili mula sa malawak na hanay ng mga kagamitan na angkop sa bawat kultura sa mahigit na 6000 wika, partikular na angkop para sa mga lupon na tanging pasalita ang gamit sa pakikipag-ugnayan.

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

The Living Christ in Standard Arabic - Help GRN translate and record The Living Christ in standard Arabic for refugees in Europe

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach