Ang GRN Aklatang Audio

Ang GRN Aklatang Audio

Ng magsimula ang GRN noong 1939, ang aming mga field recordists ay nagtratrabaho 'abutin' ang maliliit na lupon ng mga wika ng ating daigdig. Ang aming imbakan ng audio ay naglalaman ng mahigit sa 6000 na mga wika at diyalekto. Ito ay mahigit sa 1 nai-record na wika kada linggo sa mahigit na 70 taon!

Ito ay naiibang kagamitan, na wala pang katulad nito sa pandaigdigang larangan ng misyon.

Ano ang nilalaman ng GRN Audio Library?

Ilan sa mga wika ay mayroong mahabang oras o pareho audio at audio-visualmga presentasyon. Sa iba naman ay may maliit na nilalaman ng recording. Marami pa na kailangang gawin.

Sa pasimula pa, ang aming inaalala ay yung mga tao na hinde marunong bumasa, o yung mga walang Bibliya na kanilang mababasa at yungmga maliliit na lupon ng mga tao na hinde napapansin ng iba.

Ang aming pangunahing layunin ay maabot at maiparinig sa kanila ang Mabuting Balita ni Hesus Kristo sa kanilang sariling wika at may kabuluhan sa kanila. Dahil dito aming layunin na lumikha ng mataas na uri ng recording na makatutulong na maunawaan nila at tumugon sa mensahe ng Diyos at makapagsimula ng paglalakbay tungo sa pagiging disipulo.

Marami sa aming mga nagawang recordings ay matagal ng panahon. Ilan dito ay maaari at kagamit gamit pa, ang ilan ay hinde na masyado. Ang uri ng audio sa maraming recordings ay napakataas, ngunit ang ilan ay hinde masyadong maganda katulad ng iba. Ginagawa ang lahat ng paraan upang mapabuti ang kalidad kung saan ito ay posible.

Libreng Downloads

Pakiusap i-download, subukin, suriin at gamitin ang mga kagamitan.

Aming inaanyayahanang inyong mga komento, positibo at negatibo ukol sa mga kagamitan.

Pakiusap makipag-alam sa amin kung makaktulong kami sa sa iba pa.

Katulad na kaalaman

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons