Libreng mga download

Libreng mga download

Ang GRN ay nakapagrecord na ng mahigit sa 6,000 wika at dayalekto, halos lahat ay libre ng i-download! Hanapin lamang ang wikang napili, at tingnan kung maaari ng gamitin:

Hanapin sa mga download ayun sa pangalan ng wika

Hanapin sa mga download ayun sa pangalan ng bansa

Katulad na kaalaman

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.

Script Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages

People can't stop listening to GRN Recordings - Read testimonials from around the world about how effective GRN recordings are for teaching Bible stories and evangelism.