Tech Depot: Technical Tips, Tools and Training

Ang pahinang ito ay hindi magagamit sa Tagalog.

This is a selection of GRN training materials and other technical tools and information about recording technology and practices. This is made freely available to help missions and indigenous churches in their recording ministries.

Katulad na kaalaman

Pinanggagalingan para sa ebanghelyo at pagtuturo ng Biblia - Ang GRN ay may audio at audio-visual na materyales para sa ebanghelyo at pasimulang pagtuturo ng Biblia na humigit kumulang sa 6000 wika at diyalekto.