Tech Depot: Technical Tips, Tools and Training

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.

This is a selection of GRN training materials and other technical tools and information about recording technology and practices. This is made freely available to help missions and indigenous churches in their recording ministries.

Thông tin liên quant

Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh - Global Recordings Network sản xuất tài liệu ghi âm của hàng nghìn ngôn ngữ dùng để truyền đạo và dạy kinh thánh cơ bản thông qua các sách có tranh và máy nghe nhạc quay tay.