Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh

GRN có tài liệu ghi âm và nghe nhìn để truyền đạo và dạy cơ bản kinh thánh cho hơn 6000 ngôn ngữ và phương ngôn.

Tài liệu ghi âm và nghe nhìn truyền đạt lời thật của Chúa trong ngôn ngữ riêng của mọi người.

Thông tin liên quant

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Các file ghi âm khác - Các tài liệu ghi âm này chỉ có file tiếng và không có các tài liệu minh họa

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Câu hỏi thường gặp - Các Câu Hỏi Thường Gặp về tổ chức và mục vụ của Global Recordings Network

Books from GRN - These publications tell the exciting story of the formation of Gospel Recordings and Language Recordings. There are also devotional booklets.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Ministry to Children - GRN's stories are well used by adults but they can also be effectively used in children's ministry.

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.

The Good News in Gumatj - Mission Aviation Fellowship have designed a new DVD resource incorporating GRN audio Bible recordings and pictures for the Yolngu people in Arnhem Land.

The Evangelist's Toolkit - What do you need to be able to share God's message with someone?

People can't stop listening to GRN Recordings - Read testimonials from around the world about how effective GRN recordings are for teaching Bible stories and evangelism.

GRN Recordings Transformed our Ministry - My family served as missionaries in Nigeria for 17 years. It was an incredible time of seeing God move in amazing ways. He worked through the recordings of GRN more times than I can remember. Our ministry was transformed by the recordings.