Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh

GRN có tài liệu ghi âm và nghe nhìn để truyền đạo và dạy cơ bản kinh thánh cho hơn 6000 ngôn ngữ và phương ngôn.

Tài liệu ghi âm và nghe nhìn truyền đạt lời thật của Chúa trong ngôn ngữ riêng của mọi người.

  • Thư viện âm thanh của GRNThư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách
  • Nguồn tư liệu GRN cho các mục đích đặc biệtNguồn tư liệu GRN cho các mục đích đặc biệt - Các tài liệu GRN có thể được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau, giống như trong các buổi giảng cho trẻ em, tù nhân, người nhập cư và di dân
  • Script LibraryScript Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages
  • Tech Depot: GRN training material and technical informationTech Depot: GRN training material and technical information - A short selection of some of the training material and other technical information GRN has about recording technology and practices. This is made freely available to help missions and indigenous churches in their recording ministries.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm