Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh

GRN có tài liệu ghi âm và nghe nhìn để truyền đạo và dạy cơ bản kinh thánh cho hơn 6000 ngôn ngữ và phương ngôn.

Tài liệu ghi âm và nghe nhìn truyền đạt lời thật của Chúa trong ngôn ngữ riêng của mọi người.

GRN đồng thời cũng sản xuất máy nghe đặc biệt cho các vùng hẻo lánh.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm