Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn

Đi sâu hơn \ r \ n

Giowis thiệu \ r \ n

Các bài thuyết trình nghe nhìn của GRN bao gồm: " TIn tốt lành ", " Nhìn, Nghe & amp; Sống ", và" Chúa Kito sống mãi ". Các kịch bản cho các bài thuyết trình là tất cả những câu chuyện từ Kinh Thánh. Chúng không phải là bản dịch của Kinh Thánh, nhưng có hướng tới sự đơn giản và thích hợp cho các thông điệp của Kinh Thánh. Các kịch bản ban đầu có hầu như không có lời chú thích. \ R \ n

Tại sao điều này? Đó là bởi vì chúng tôi muốn dùng Lời Chúa để nói với con tim của người nghe. Chúng tôi muốn Đức Chúa Trời mang thông điệp của Ngài cho những người lắng nghe. Chúng tôi không muốn để có được trong cách hoặc thao tác kết quả bằng cách giả sử rằng chúng ta biết chính xác thông điệp mà Chúa muốn ban cho từ câu chuyện Kinh Thánh bất cứ lúc nào. Giải Thích Thánh Kinh có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nền thần học, thế giới quan, văn hóa và hoàn cảnh hiện tại. Điều này là không thể nói rằng Kinh Thánh không giao tiếp thật tuyệt đối hay mỗi giải là giá trị ngang nhau. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể và không chọn để mang lại những khía cạnh khác nhau của thông điệp của mình đến những người khác nhau vào những thời điểm khác nhau từ cùng một câu chuyện! \ R \ n

Thông tin liên quant

Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh - Global Recordings Network sản xuất tài liệu ghi âm của hàng nghìn ngôn ngữ dùng để truyền đạo và dạy kinh thánh cơ bản thông qua các sách có tranh và máy nghe nhạc quay tay.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Các tài liệu nghe nhìn - Hãy chọn từ một loạt các tài liệu thích hợp về văn hóa trên 6000 thứ tiếng đặc biệt phù hợp với người dùng khẩu ngữ