"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh

Bộ file có cả hình lẫn tiếng này có khoảng 40 bức tranh mô tả toàn cảnh Kinh Thánh từ thời Hồng hoang tới thời của Chúa. Nó bao gồm các thông điệp Kinh Thánh và các bài giảng cơ bản của đời sống của một người có đức tin. Bộ tài liệu này được ghi chép trên 1300 thứ tiếng khác nhau

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm