"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh

Bộ file có cả hình lẫn tiếng này có khoảng 40 bức tranh mô tả toàn cảnh Kinh Thánh từ thời Hồng hoang tới thời của Chúa. Nó bao gồm các thông điệp Kinh Thánh và các bài giảng cơ bản của đời sống của một người có đức tin. Bộ tài liệu này được ghi chép trên 1300 thứ tiếng khác nhau

Thông tin liên quant

Thông tin về đặt hàng - Cách đặt mua tài liệu từ Global Recordings Network.

Các tài liệu nghe nhìn - Hãy chọn từ một loạt các tài liệu thích hợp về văn hóa trên 6000 thứ tiếng đặc biệt phù hợp với người dùng khẩu ngữ

Bible-based Bridge Materials - Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.

The Good News in Gumatj - Mission Aviation Fellowship have designed a new DVD resource incorporating GRN audio Bible recordings and pictures for the Yolngu people in Arnhem Land.