Chính sách tài chính

Chính sách tài chính

GRN mong muốn tôn vinh Chúa trong mọi vấn đề liên quan đến tài chính, bao gồm cả cách chúng tôi có được tài chính và cách chúng tôi quản lý tiền. Chúng tôi thực sự tin rằng một tấm lòng tin cậy, cầu nguyện là quý giá đối với Chúa. Điều quan trọng không kém là tính liêm chính và trách nhiệm giải trình trong việc xử lý các quỹ.

GRN tin rằng Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài chính cho công việc mà Ngài giao cho chúng ta hoàn thành và Ngài là nguồn đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là tìm kiếm ý muốn của Ngài và cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Ngài, rồi vui mừng chờ đợi rằng Ngài sẽ ban phát tất cả tài chính cần thiết để ý muốn của Ngài được thực hiện.

GRN nhận ra rằng dân của Đức Chúa Trời là những kênh thông thường mà qua đó Ngài cung cấp các nhu cầu của công việc. Vì vậy, chúng ta cũng có trách nhiệm liên lạc với họ qua ấn phẩm, các buổi họp và tiếp xúc cá nhân sao cho họ được thông báo đầy đủ về thánh chức, kể cả hiểu rõ cách họ có thể tham gia.

Chúng tôi cung cấp thông tin mà không cần mời chào.

Vật liệu GRN thường được bán với giá trợ cấp và đôi khi có trợ cấp. Chúng tôi không muốn bất cứ ai bị hạn chế tiếp nhận phúc âm do những hạn chế về tài chính.

Thông tin liên quant

QUyên góp cho GRN - Mạng lưới thu âm toàn cầu là một tổ chức phụng sự không lợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên đóng góp hảo tâm của các con Chiên của Chúa

GRN được tài trợ như thế nào? - Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì chúng ta cần, và Ngài sử dụng nhiều kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, đặc biệt là những món quà hào phóng của dân Ngài.

GRN Australia Financial Information -

GRN USA Financial FAQ - How GRN USA finances its operations and handles gifts from donors.