Cùng dự phần

Chưa từng nghĩ tới việc là một mục sự? Không sao hết, có rất nhiều các để bạn có thể tham gia vào việc phụng sự của GRN
  • Hãy tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng nhất của người câu ngyện, một trong những động lực chính giúp GRN phát triển

  • Mạng lưới thu âm toàn cầu là một tổ chức phụng sự không lợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên đóng góp hảo tâm của các con Chiên của Chúa

  • Các dự án, chi phí dự tính và các dự án hiện thời

  • Chuyến mục vụ đầu tiên trong chương trình mục vụ ngắn hạn với GRN

  • Các video, tranh ảnh và các ấn phẩm khác dùng cho nhà thờ, các hội nhóm nhỏ và các sự kiện quan trọng

  • Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì chúng ta cần, và Ngài sử dụng nhiều kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, đặc biệt là những món quà hào phóng của dân Ngài.

  • VolunteerVolunteer - Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.
  • Phụng sựPhụng sự - GRN có nhiều cơ hội để tham gia toàn thời gian hoặc bán thời gian, dài hạn hoặc ngắn hạn, quốc tế hoặc ngay tại nhà

Bày tỏ mong muốn

Vui lòng cho chúng tôi biết thêm thông tin về ban, về sở thích, kỹ năng và thời gian rảnh rỗi của bạn

GRN xử lý thông tin cá nhân một cách thận trọng và thận trọng nhất. Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý cho GRN sử dụng thông tin này cho mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ nó cho bất kỳ bên nào khác trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Xem để biết thêm thông tin.