GRN được tài trợ như thế nào?

GRN được tài trợ như thế nào?
Mạng lưới ghi âm toàn cầu là một tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận. Chúa là nguồn sống của chúng ta và Ngài sử dụng các kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Chiến lược chính của chúng tôi là gây quĩ để đưa những gì mình mong muốn tới với Chúa qua lời cầu nguyện. Chúng tôi không sử dụng các phương thức gây quĩ một cách gay gắt. Chúng ta luôn biết ơn rằng Chúa đã làm lay động tấm lòng chân thành của các con chiên của mình để họ có thể quyên góp cho chúng ta giúp chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguồn lực chính của chúng tôi là các file ghi âm trên website có thể được tải về miễn phí. Các tài liệu khác của chúng tôi như sách minh họa và máy phát mp3 chyaj bằng tay đều có thể được cung cấp dưới cả giá thành sản phẩm. Hãy tìm đọc Chính sách tài chính để có thêm thông tin. Hãy tìm hiểu về việc quyên góp tại đâyThông tin về các vấn đề tài chính tại mỗi nước xin liên hệ với trung tâm địa phương gần nơi bạn ở
  • Another way you can support GRN financially is through a bequest.

  • GRN wants to glorify the Lord in all matters relating to finances, including how we obtain finances and how we administer funds.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm