TIn tức mới nhất cho toàn cầu và các ghi chú

Cầu nguyện là phần quan trọng nhất trong công việc của GRN.Hãy tham gia vào đội ngũ cầu nguyện của chúng tôi để nhận lấy những lời cầu nguuyeenj như trên qua e

il hoặc cam kết cầu nguyện của GRN trên toàn thế giois.Kể những câu chuyện về Chúa Jesu trong bằng các thứ tiếngHãy tham gia vào đội cầu nguyện của chúng tôi
  • Prayer ThoughtsPrayer Thoughts - Read Colin Stott's (GRN's Global Prayer Coordinator) articles on some practical aspect of prayer.

Hãy theo dõi

Nhận các câu chuyện truyền cảm hứng, các lời cầu nguyện và cách thức tham gia kể chuyện về Chúa Jesus bằng các ngôn ngữ khác nhau

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Quyền riêng tư for more information.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm