Chiến lược Thu Âm

Chiến lược Thu Âm

GRN đào tạo và sắp đặt người truyền đạo bằng ghi chép trên khắp thế giới. Trang bị với dụng cụ ghi chép kỹ thuật số chất lượng cao, và với đức tin vào Chúa, đội ghi chép di động của chúng tôi đi khắp thế giới đưa tin lành cho các nhóm ngôn ngữ thiểu số.

Không có bộ tộc nào là quá nhỏ.

Không có ngôn ngữ nào là quá khó hiểu.

Không có ngôi làng nào là quá xa.

Những chuyên gia truyền đạo này sử dụng thông dịch viên, và ghi lại các thông tin bằng tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi đã tạo ra một phương pháp cho phép thông tin có thể được truyền đạt chính xác ngay cả với ngôn ngữ không có chữ viết. Chúng tôi ghi chép những câu truyện trong Kinh thánh dưới dạng kể chuyện. Chương trình của chúng tôi bao gồm giải nghĩa, ứng dụng, lời mời của Chúa và các bài học cơ bản về cuộc sống của tín đồ Cơ Đốc giáo.

Sau khi ghi chép và chỉnh lý xong, tài liệu ghi chép của chúng tôi có thể được tải xuống miễn phí trên trang mạng của chúng tôi, và được phân phối bằng CD, email, Bluetooth và các công cụ khác. Tuy GRN tiến hành quá trình phân phối rất nhiều đều từ người bên ngoài làm, mục đích chính của chúng tôi là huy động và hợp tác với các nhóm khác để cho một số lượng vẫn còn đang tăng trưởng tín đồ Cơ Đốc giáo có thể sử dụng tài liệu của chúng tôi để mở rộng đoàn mục của mình.

Thông tin liên quant

Vì sao dùng cách kể chuyện? - Vượt dòng qua các thế kỷ, kể chuyện là một cách truyền đạt thông tin hiệu quả nhất.

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Chúng tôi thu âm cái gi? - GRN hướng tới việc truyền tải thông điệp về sự thật của Chúa một cách chính xác và rõ ràng nhất cho từng ngôn ngữ và nên văn hóa đặc biệt là ở những nơi hẻo lánh xa xôi

Lời răn - Điều chúng tôi tin - Tuyên ngôn trung thành của GRN

Global Ministry Coordinators - Coordinators who support and serve the global network in aspects of GRN work such as recordist training, information systems, global studio and member care.

GRN International Leadership Team - National Directors or Board members appointed by the GRN International Council work with the International Director to provide global leadership.