Chiến lược Thu Âm

Chiến lược Thu Âm

GRN đào tạo và sắp đặt người truyền đạo bằng ghi chép trên khắp thế giới. Trang bị với dụng cụ ghi chép kỹ thuật số chất lượng cao, và với đức tin vào Chúa, đội ghi chép di động của chúng tôi đi khắp thế giới đưa tin lành cho các nhóm ngôn ngữ thiểu số.

Không có bộ tộc nào là quá nhỏ.

Không có ngôn ngữ nào là quá khó hiểu.

Không có ngôi làng nào là quá xa.

Những chuyên gia truyền đạo này sử dụng thông dịch viên, và ghi lại các thông tin bằng tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi đã tạo ra một phương pháp cho phép thông tin có thể được truyền đạt chính xác ngay cả với ngôn ngữ không có chữ viết. Chúng tôi ghi chép những câu truyện trong Kinh thánh dưới dạng kể chuyện. Chương trình của chúng tôi bao gồm giải nghĩa, ứng dụng, lời mời của Chúa và các bài học cơ bản về cuộc sống của tín đồ Cơ Đốc giáo.

Sau khi ghi chép và chỉnh lý xong, tài liệu ghi chép của chúng tôi có thể được tải xuống miễn phí trên trang mạng của chúng tôi, và được phân phối bằng CD, email, Bluetooth và các công cụ khác. Tuy GRN tiến hành quá trình phân phối rất nhiều đều từ người bên ngoài làm, mục đích chính của chúng tôi là huy động và hợp tác với các nhóm khác để cho một số lượng vẫn còn đang tăng trưởng tín đồ Cơ Đốc giáo có thể sử dụng tài liệu của chúng tôi để mở rộng đoàn mục của mình.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm