Lời răn

Lời răn

GRN đã nhận Tuyên ngôn trung thành của Hiệp hội Evangelical thế giới. Băng việc này chugns tôi đã khẳng định vị trí của mình với một tổ chức được biết tới và có uy tiens trong mạng lưới Thiên chúa giáo toàn cầu và đại diện cho các ngóm thiên chúa giáo có mặt ở mọi quốc gia.

Chúng tôi tin

... vào Thánh Kinh như ban đầu được đưa ra bởi Thiên Chúa, được Thiên Chúa linh hứng, không thể sai lầm, hoàn toàn đáng tin cậy; và các cơ quan tối cao trong tất cả các vấn đề đức tin và hành vi ...

Một Thiên Chúa, đời đời sống mãi trong ba ngôi, Cha, Con và Thánh Thần ...

của chúng tôi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa hiện ra trong xác thịt, Ngài ra đời đồng trinh, đời sống con người vô tội của ông, phép lạ thần linh của Ngài, chết gián và chuộc tội của ông, sự phục sinh thân xác của ông, thăng thiên, làm việc của ông , và trở lại cá nhân của ông trong quyền năng và vinh quang ...

Sự cứu rỗi con người tội lỗi và lầm lạc thông qua việc đổ huyết của Chúa Giêsu Kitô bằng đức tin , và tái sinh bởi Chúa Thánh Thần ...

Chúa Thánh Thần, bởi có trong lòng các tín hữu được kích hoạt để sống một đời sống thánh thiện, để chứng kiến ​​và làm việc cho Chúa Giêsu Kitô ...

Unity của Chúa của tất cả các tín hữu thật sự, Giáo Hội, Thân Thể Chúa Kitô ...

Phục Sinh của cả hai được cứu và người bị mất; họ được lưu cho đến sự sống lại của cuộc sống, có những kẻ đã bị mất cho đến sự sống lại của sự nguyền rủa.

Thông tin liên quant

Chiến lược Thu Âm - GRN đào tạo và điều phối những nhà truyền giáo qua hình thức thu âm đến các nước trên thế giới-không có ngôn ngữ nào là quá khó hiểu, và không có thôn làng nào là quá xa xôi.

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.

Tuyên ngôn về Tầm nhìn và Sứ mệnh của GRN - Mục tiêu của Global Recordings Network là mang Tin Lành đến cho mọi người, mọi dân tộc và mọi quốc gia.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.