Các giá trị trọng tâm

Thông tin liên quant

Tuyên ngôn về Tầm nhìn và Sứ mệnh của GRN - Mục tiêu của Global Recordings Network là mang Tin Lành đến cho mọi người, mọi dân tộc và mọi quốc gia.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.