5 Điều Bạn Cần Biết Về GRN

Câu chuyện về Chúa Jesus hiện khả dụng với hơn 6000 ngôn ngữ. Nghe hoặc tải về

Học liệu cho trường chủ nhật và dạy Kinh Thánh. Các file tải xuống miễn phí

Hãy thử phiên bản mới của GRN dành cho điện thoại di động để chia sẻ và tải các bản thu. 5fish

"Kể những câu chuyện về Chúa Jesus bằng mọi thứ tiếng"

Tầm nhìn của GRN là mỗi người đều có thể nghe và hiểu lời của Chúa trong ngôn ngữ của họ - đặc biệt là những người chỉ biết nói không biết viết và những người không có kinh thánh dưới dạng họ có thể dùng.

  • Bạn có thể tải xuống miễn phí các bản ghi âm để truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản bằng 6075 ngôn ngữ và thổ ngữ tại đây.

  • Hãy đọc các chia sẻ cá nhân từ những mục sư, thầy giáo, người truyền đạo và những ai đã thấy được các dữ liệu của GRN là công cụ hiệu quả để chia sẻ những lời dạy của Chúa

  • Hãy tìm kiếm thêm thông tin về văn phòng tại địa phương của GRN> Chúng tôi có mặt ở 30 nước ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Chây Âu và Châu Đại dương

  • Đọc các câu chuyện từ trung tâm GRN và các chi nhánh trên toàn thế giới

  • Các dự án, chi phí dự tính và các dự án hiện thời

  • Lời cầu nguyện là động lực của GRN. Hãy tham gia vào nhiệm vụ quan trọng này