GRN Tin Tức Thế Giới

Những tin tức cập nhật nhất về chi nhánh và nguồn lực của GRN trên toàn thế giới

Hãy hiện ra các 1 đến 30 của 150

Thông báo lưu trú

Nhận các câu chuyện truyền cảm hứng, các lời cầu nguyện và cách thức tham gia kể chuyện về Chúa Jesus bằng các ngôn ngữ khác nhau

GRN xử lý thông tin cá nhân với sự cẩn thận và thận trọng tối đa. Bằng cách gửi biểu mẫu này, b bạn đồng ý /b cho GRN sử dụng thông tin này cho mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ nó cho bất kỳ bên nào khác trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Xem để biết thêm thông tin.

Thông tin liên quant

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.

Các trang web theo từng nước - Hãy tìm kiếm thêm thông tin về văn phòng tại địa phương của GRN. Chúng tôi có mặt ở 30 nước ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Chây Âu và Châu Đại dương

Câu hỏi thường gặp - Các Câu Hỏi Thường Gặp về tổ chức và mục vụ của Global Recordings Network

Video về GRN - Video của Global Recordings Network từ khắp nơi trên thế giới.

Lời chứng thực và câu chuyện - Vật liệu GRN đang hoạt động! Một số lời chứng thực đáng kinh ngạc về cách Chúa đang làm việc thông qua các bản ghi GRN, sách ảnh và thiết bị phát lại.

The GRN Community - See what's new through social media, blogs and latest news.

Pray for GRN Rebuild: India - Much prayer is needed for the rebuilding of GRN's work in India

In Partnership with OM - Thank God for Operation Mobilisation partnering with GRN

Did you say 'Orality'? - What is 'orality' and how does it apply to the work of GRN?

Kibet of Chad - People profile of these oral communicators. The Kibet's only known Christian resources were recorded in the 1960s.

Changthang Distribution Report - Ladakh Mission - Adventure Continues... - Lok Gurung (Senior recordist, GRN India) reports on distribution in Ladakh in the Tibetan plateau.

Kumbewaha of Indonesia - People Profile of this group who live near South Sulawesi in central Indonesia

Gede Distribution Outreach - Kish Haibai, Director of GRN Nigeria, reports on a distribution trip to Gede, Nigeria

Democratic Republic of Congo: Duplicating and Distributing - Staff from GRN Democratic Republic of Congo use recordings in vernacular and French languages to bring the gospel to the lost.

GRN Southern Africa - June 2015 - Autumn Update - Mozambique * Hlubi Good News * Michael & Deon - recording * Audiobible, Kulumi and Envoy S

Believers in Bangladesh - Two accounts from Bangladesh on the high price many people pay to follow Christ and to spread the gospel.

A Visit to Malawi - Travelling in Malawi - GRN's partnership with Fishers, Trainers and Senders - God using GRN's materials - Mud, glorious mud

GRN Southern Africa - February 2015 - Summer Update - Planning for the year ahead * Work in Malawi * Testimonies from the field * The man behind Tumi Tiger * GRN materials being used in the field

A Visit to Southern Africa - There is a great work to be done in Southern Africa - and great work being done.

About GRN UK - Read about GRN UK's purpose, strategy, and why GRN worldwide uses audio. Find out how you can help spread the good news of salvation. Download and print to share this brochure with others.