Giới thiệu về GRN

GRN là nhà cung cấp tiên phong về tài liệu nghe nhìn cho những người truyền bá đạo Cơ Đốc và các môn đồ dưới nhữung ngôn ngữ không thông dụng nhất. Đam mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có KInh Thánh được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một số ít người có thể đọc hay gỉai thích đượcTài liệu nghe nhìn là phương tiện truyền bá mạnh mẽ vì chúng giao tiếp bằng những câu chuyện được cấu trúc lại từ sách Phúc Âm sao cho phù hợp với những người học bằng lời nói. Nững bản ghi âm của chúng tôi có thể được tải về miễn phí hay tính phí từ trang mạng của chúng tôi, và được truyền tải bằng CD, thư điện tử, bluetooth hay những công cụ khác.Từ khi chúng tôi bắt đầu vào năm 1939, chúng tôi đã cho ra đời những bản ghi âm bằng khoảng 6,000 thứ ngôn ngữ . Nghĩa là khoảng hơn 1 ngôn ngữ 1 tuần ! Rất nhiều những ngôn ngữ trong số đó rất không thông dụng.
  • GRN đào tạo và điều phối những nhà truyền giáo qua hình thức thu âm đến các nước trên thế giới-không có ngôn ngữ nào là quá khó hiểu, và không có thôn làng nào là quá xa xôi.

  • GRN hướng tới việc truyền tải thông điệp về sự thật của Chúa một cách chính xác và rõ ràng nhất cho từng ngôn ngữ và nên văn hóa đặc biệt là ở những nơi hẻo lánh xa xôi

  • Từ một bản thu âm được Chúa soi sáng đã trở thành một mạng lưới phụng sự trên hơn 30 quốc gia và 6000 thứ tiếng. Hãy đọc để hiểu xem câu chuyện bắt đầu như thế nào

  • GRN works in partnership with many organisations and at many levels from local to International.

  • Chúa là nguồn sống mà chúng ta đều cần và Ngài sử dụng các kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta đặc biệt là những quà tặng hào phóng từ những con chiên của mình

  • Mục tiêu của Global Recordings Network là mang Tin Lành đến cho mọi người, mọi dân tộc và mọi quốc gia.

  • Lời rănLời răn - Điều chúng tôi tin - Tuyên ngôn trung thành của GRN
  • GRN OrganizationGRN Organization - GRN is a global alliance of approximately 50 operations (Centres and Bases), connected by a common commitment and agreement.
  • Câu hỏi thường gặpCâu hỏi thường gặp - Các Câu Hỏi Thường Gặp về tổ chức và mục vụ của Global Recordings Network
  • GRN Annual Report 2019GRN Annual Report 2019 - A snapshot of GRN's activities in 2019

Hãy theo dõi

Nhận các câu chuyện truyền cảm hứng, các lời cầu nguyện và cách thức tham gia kể chuyện về Chúa Jesus bằng các ngôn ngữ khác nhau

GRN treats personal information with the utmost care and discretion. By submitting this form you agree to GRN using this information for the purpose of fulfilling your request. We will not use it for any other purpose, or divulge it to any other party except as necessary to meet your request. See the Quyền riêng tư for more information.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm