Các cơ hội phụng sự

Công việc của GRN diễn ra khắp nơi trên thế giới, liên quan đến nhiều ngàn người. Bạn có thể là một phần của nó, cho dù thực hiện ghi âm bên ngoài hoặc phân phối, trong một văn phòng địa phương làm phòng thu hoặc làm việc hành chính, hoặc ở nhà cầu nguyện và hỗ trợ nhiệm vụ. \ R \ n

Cơ hội cho chức vụ trong GRN có thể là toàn thời gian, bán thời gian, hoặc tự nguyện. Người về hưu sớm có thể tìm thấy một sự nghiệp thứ hai lafm bạn hài lòng với chúng tôi! Nhiều loại kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm