Bài Báo

Bài Báo

Tin tức và bài báo của Global Recordings Network từ khắp thế giới.

Thông báo lưu trú

Nhận các câu chuyện truyền cảm hứng, các lời cầu nguyện và cách thức tham gia kể chuyện về Chúa Jesus bằng các ngôn ngữ khác nhau

GRN xử lý thông tin cá nhân một cách thận trọng và thận trọng nhất. Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý cho GRN sử dụng thông tin này cho mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác hoặc tiết lộ nó cho bất kỳ bên nào khác trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn. Xem để biết thêm thông tin.

Thông tin liên quant

Giới thiệu về GRN - Niềm say mê của chúng tôi là làm việc ở những nơi không có Kinh Thánh phiên bản được dịch ra và không có nhà thờ tồn tại ở địa phương, hoặc nơi có sách Kinh Thánh hay một phần của Kinh Thánh nhưng chỉ một vài người có thể đọc hay giải nghĩa được.

Các trang web theo từng nước - Hãy tìm kiếm thêm thông tin về văn phòng tại địa phương của GRN. Chúng tôi có mặt ở 30 nước ở Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Chây Âu và Châu Đại dương

Câu hỏi thường gặp - Các Câu Hỏi Thường Gặp về tổ chức và mục vụ của Global Recordings Network

Lịch sử của GRN - Từ một bản thu âm được Chúa soi sáng đã trở thành một mạng lưới phụng sự trên hơn 30 quốc gia và 6000 thứ tiếng. Hãy đọc để hiểu xem câu chuyện bắt đầu như thế nào

Some Difficulities of Cross-Cultural and Cross-Linguistic Evangelism - This is a memo on the problems of determining the language groups that need evangelism. These notes from a Paul Hattaway lecture during the recent recordist training provided much of the material.

Faith comes by Hearing? About Oral Societies - Bible translation, Audio recordings and the missionary task

The Name above all - A miraculous story of how Jesus came into the life of a Sherpa boy and the Gospel has now spread through his family and all about the area.