Các dự án chính

Dưới đây là danh sách các dự án hiện thời. Xin hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn đóng góp tài chính cho các dự án này hoặc nếu bạn muốn tham gia vào các dự án này bằng bất kỳ cách nào
  • Recordist Training - an ongoing projectRecordist Training - an ongoing project - Funds are required to cover the cost of running essential recordist training courses. Includes travel, equipment, accommodation.
  • Ongoing ProjectsOngoing Projects - GRN has ongoing projects that support the activities of staff all around the globe.

Thông tin liên quant

Cùng dự phần - Chưa từng nghĩ đến mục vụ nào đó? Không vấn đề, có rất nhiều cách để bạn dự phần vào mục vụ của GRN.

QUyên góp cho GRN - Mạng lưới thu âm toàn cầu là một tổ chức phụng sự không lợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên đóng góp hảo tâm của các con Chiên của Chúa