Copyright and Licensing

Copyright and Licensing

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.

Audio and Video

All GRN audio and video programs are copyright GRN or as otherwise indicated on each program page on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the audio or video as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the media or device on which the audio and video are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Written Materials

All GRN scripts and Sunday School materials are copyright GRN or as otherwise indicated on each script on the website.

Unless otherwise indicated, all are available to be copied and used under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike license. This allows you to copy and adapt/translate them freely, as long as you acknowledge the source of the materials and do not benefit financially from them. You may also adapt or build upon the written materials as long as you license your new creations under identical terms. You may charge a reasonable amount for the printing or media on which the written materials are delivered, but may not charge extra for the materials themselves.

Pictures

All GRN Pictures for the Good News, Look, Listen & Live, and The Living Christ are copyright GRN.

Versions of the pictures embedded in audio and video files may be copied and used under the same license as the audio and video materials themselves.

Versions of the pictures embedded in written scripts and Sunday School materials may be copied and used under the same license as the written materials themselves.

Higher resolution versions of the images are available for purchase or through a specific agreement with GRN.

Other Uses

Permission may be given for copying and use of GRN materials beyond what is granted above. For clarification on exactly what is permitted under these licenses, or to obtain permission for anything not specified here, please contact the Copyright Office.

Feedback

While not a condition of the permissions granted above, GRN would appreciate receiving feedback about the use of the materials. This includes how are where they have been used, in what quantities, and what sort of responses were observed from the recipients. To share this information with GRN please contact the Feedback Line.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh - Global Recordings Network sản xuất tài liệu ghi âm của hàng nghìn ngôn ngữ dùng để truyền đạo và dạy kinh thánh cơ bản thông qua các sách có tranh và máy nghe nhạc quay tay.

"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh - Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

Bản thu âm - ghi hình của "Chúa hằng sống mãi - Bản thu âm - ghi hình này sử dụng 120 bức tranh để đem lại cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời và việc làm của Chúa Jesu

Các tài liệu nghe nhìn - Hãy chọn từ một loạt các tài liệu thích hợp về văn hóa trên 6000 thứ tiếng đặc biệt phù hợp với người dùng khẩu ngữ

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Các dữ liệu văn bản - Bản tải miễn phí các câu chuyện được viết để dành cho việc dạy tiếng Anh, cho các trường học chủ nhật và dạy Kinh Thánh đơn giản

Script Library - GRN scripts used as a basis for translation into many languages

Terms and Conditions - This document sets out the terms and conditions under which Global Recordings Network will provide access to it's websites and applications.

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.