Các tài liệu nghe nhìn

GRN có các băng ghi âm phù hợp với văn hóa và bao gồm các lời dạy của chúa trên 6000 thứ tiếng. Các file ghi âm này có ở nhiều dạng khác nhau bao gồm cả các câu chuyện Kinh Thánh, lời sấm truyền, bút tích và bài hát.

Các chương trình nghe nhìn dạy Kinh Thánh và các thông điệp lớn khác. Các bức ảnh có dung lượng lớn và nhiều mầu sắc, phù hợp với các văn hóa khác nhau.

  • Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

    Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

  • Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

  • Bản thu âm - ghi hình này sử dụng 120 bức tranh để đem lại cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời và việc làm của Chúa Jesu

  • GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

  • Audio-visual bridge materials help to create a visual frame of reference

  • Audio Bibles, Scripture portions, stories and lessons are used to tell the story of Jesus to the world

Thông tin liên quant

Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh - Global Recordings Network sản xuất tài liệu ghi âm của hàng nghìn ngôn ngữ dùng để truyền đạo và dạy kinh thánh cơ bản thông qua các sách có tranh và máy nghe nhạc quay tay.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Sunday School Materials and Teaching Resources - GRN's resources and material for teaching Sunday School. Use these tools in your childrens ministry.