Các file ghi âm khác

Các file ghi âm khác
Thêm vào các file âm thanh hình ảnh của chúng tôi là các file ghi âm " Lời của sự sống', GRN cung cấp một loạt các tài liệu dùng để giảng dạy bằng ghi âm. Mỗi một tư liệu trong số này sẽ được thiết kế đáp ứng với nhu cầu và văn hóa của từng nhóm ngôn ngữ và dân tộc bao gôm " Chân dung của Chúa Jesu'.Tổng hợp các Lời răn và Phúc âm chia sể về cuộc đời của Chúa. Tuyển tập này được tổ chức Kinh Thánh qua lời kể quốc tế thực hiện và được sản xuất trên 50 ngôn ngữ khác nhau. ' Câu chuyện về Chúa Jesu' là phiên bản bằng âm thanh của Film cùng tên, dài 2 tiếng nói về cuộc đời của Chúa Jesu dựa trên chuyện kể lại của Luke. File ghi âm này do Dự án làm phim về Chúa Jesus thực hiện và có mặt trên 60 ngôn ngữ khác nhau.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm