Lời Sự Sống

Lời Sự Sống

Chương trình Lời Sự Sống là thông điệp đã được thu âm nhiều nhất của GRN, và được phát hành cho hơn 5.000 ngôn ngữ. Những bản thu này bao gồm các mẩu truyện tích Kinh Thánh ngắn, các thông điệp truyền giảng và các bài hát, mang lại giải thích về đường lối cứu rỗi của Chúa cũng như những giáo lý về niềm tin Cơ Đốc. Những bản thu này được ghi âm bởi người bản địa , nhờ đó mọi người có thể xác định được ngôn ngữ của mình. Phần lớn chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận bằng kể chuyện/a>.

Tìm kiếm các bản thu bằng tên ngôn ngữ.

Thông tin liên quant

Tài liệu để truyền đạo và giảng dạy Kinh Thánh - Global Recordings Network sản xuất tài liệu ghi âm của hàng nghìn ngôn ngữ dùng để truyền đạo và dạy kinh thánh cơ bản thông qua các sách có tranh và máy nghe nhạc quay tay.

Các file ghi âm khác - Các tài liệu ghi âm này chỉ có file tiếng và không có các tài liệu minh họa

Thông tin về đặt hàng - Cách đặt mua tài liệu từ Global Recordings Network.

Các tài liệu nghe nhìn - Hãy chọn từ một loạt các tài liệu thích hợp về văn hóa trên 6000 thứ tiếng đặc biệt phù hợp với người dùng khẩu ngữ

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Faith comes by Hearing? About Oral Societies - Bible translation, Audio recordings and the missionary task