Lời Sự Sống

Lời Sự Sống

Chương trình Lời Sự Sống là thông điệp đã được thu âm nhiều nhất của GRN, và được phát hành cho hơn 5.000 ngôn ngữ. Những bản thu này bao gồm các mẩu truyện tích Kinh Thánh ngắn, các thông điệp truyền giảng và các bài hát, mang lại giải thích về đường lối cứu rỗi của Chúa cũng như những giáo lý về niềm tin Cơ Đốc. Những bản thu này được ghi âm bởi người bản địa , nhờ đó mọi người có thể xác định được ngôn ngữ của mình. Phần lớn chúng tôi sử dụng phương pháp tiếp cận bằng kể chuyện/a>.

Tìm kiếm các bản thu bằng tên ngôn ngữ.

Thông tin liên quan

Tìm hiểu thêm