สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท

สื่อบันทึกเสียงรูปแบบmp3, ซีดี, เทปคาสเซ็ท

องค์กรจีอาร์เอ็น จัดทำสื่อบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการประกาศและการสอนขั้นพื้นฐาน ซึ่งสื่อบันทึกเสียงเหล่านี้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและความต้องการของกลุ่มต่างๆ ได้

พระคำแห่งชีวิต

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ บทความที่ใช้ในการประกาศ และเพลง รายการเหล่านี้อธิบายเรื่องความรอดและสอนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน และมีเกือบ 5,000 ภาษา ผู้ให้เสียงเป็นเจ้าของภาษา ดังนั้นผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าในภาษาของตนเอง สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเล่าเรื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม