Global Recordings Network

มีเรื่องราวของพระเยซูในกว่า 6,000 ภาษา. ฟังหรือดาวน์โหลด

สื่อการสอนพระคัมภีร์และระวี. ดาวน์โหลดฟรี

ลองใช้เว็บไซต์มือถือของ GRN เพื่อแชร์และดาวน์โหลดรายการเสียง. 5fish

"บอกเรื่องของพระเยซูในทุกภาษา"

วิสัยทัศน์ของ GRN คือการที่ผู้คนอาจได้ยินและเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าในภาษาใจของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้สื่อสารด้วยวาจาและผู้ที่ไม่มีพระคัมภีร์ในรูปแบบที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้