ชุมชน GRN

รับทราบข้อมูล

รับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้ออธิษฐาน และวิธีการมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูในทุกภาษา

GRN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและดุลยพินิจสูงสุด การส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับ ให้ GRN ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ ดู นโยบายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม

ไปที่เฟสบุ๊ค

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Latest global prayer news and notes - Prayer is the most important part of the work of GRN. Join in!