เกี่ยวกับ GRN

GRN เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ของคริสเตียนและการสร้างสาวกให้กับกลุ่มภาษาที่เข้าถึงได้น้อยที่สุดในโลก ความปรารถนาของเราคือทำงานที่ไม่มีพระคัมภีร์ฉบับแปลและไม่มีคริสตจักรท้องถิ่นที่ทำงานได้ หรือในที่ซึ่งมีพระคัมภีร์หรือส่วนที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีน้อยคนที่สามารถอ่านหรือเข้าใจพระคัมภีร์ได้

สื่อโสตทัศน์เป็นสื่อกลางในการประกาศข่าวประเสริฐที่ทรงพลังอย่างยิ่ง เนื่องจากสื่อดังกล่าวสื่อสารพระกิตติคุณในรูปแบบเรื่องราวที่เหมาะสำหรับผู้เรียนด้วยวาจา บันทึกของเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของเรา และแจกจ่ายผ่านซีดี อีเมล บลูทูธ และสื่ออื่นๆ

ตั้งแต่เราเริ่มต้นในปี 1939 เราได้ผลิตการบันทึกเสียงประมาณ 6,500 ภาษา นั่นมากกว่า 1 ภาษาต่อสัปดาห์! หลายกลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มภาษาที่เข้าถึงได้น้อยที่สุดในโลก

 • มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียงมีการฝึกการบันทึกเสียงให้กับมิชชันนารีจากหลายประเทศ และส่งออกไปทำงานทั่วโลก

 • GRN aims to communicate God's truth accurately and clearly for each language and culture, especially those who are small, isolated and under-resourced.

 • GRN works in partnership with many organisations and at many levels from local to International.

 • God is the source of all we need, and he uses various channels to supply our needs, especially the generous gifts of his people.

 • The goal of the Global Recordings Network is to provide the gospel to every tribe and tongue and nation.

 • What we believe - the GRN statement of faith.

 • GRN OrganizationGRN Organization - GRN is a global alliance of approximately 50 operations (Centres and Bases), connected by a common commitment and agreement.
 • คำถามที่ถูกถามบ่อยคำถามที่ถูกถามบ่อย - คำถามที่ถูกถามบ่อยเกี่ยวกับองค์กร และคณะผู้ทำงาน Global Recordings Network
 • GRN Annual Report 2021GRN Annual Report 2021 - A snapshot of GRN's activities in 2021
 • GRN Annual Report 2020GRN Annual Report 2020 - A snapshot of GRN's activities in 2020
 • The History of GRNThe History of GRN - A God given vision of a single Spanish record has grown into a mission network of more than 30 countries and over 6000 language varieties.

รับทราบข้อมูล

รับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้ออธิษฐาน และวิธีการมีส่วนร่วมในการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูในทุกภาษา

GRN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและดุลยพินิจสูงสุด การส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับ ให้ GRN ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ ดู นโยบายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ - Global Recordings Network ผลิตสื่อเสียงในหลายพันภาษาสำหรับการประกาศและการสอนพระคัมภีร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหนังสือภาพและเครื่องเล่นเสียง

Short Term Mission Opportunities - A first hand taste of the mission field with GRN.

Global News - Latest news about the ministry and resources of the Global Recordings Network from around the world.

Ministry Opportunities - GRN has many opportunites to be involved full time or part time, long term or short term, overseas or at home.

บทความ -

About GRN - short - A summary of the vision and mission of Global Recordings Network to reach the unreached