ยุทธวิธี การบันทึกเสียง

ยุทธวิธี การบันทึกเสียง

มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียงมีการฝึกการบันทึกเสียงให้กับมิชชันนารีจากหลายประเทศ และส่งออกไปทำงานทั่วโลก มีการฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงดิจิตอล และด้วยความเชื่อในพระเจ้าที่จะทรงนำในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน, ทีมงานของเราได้เดินทางทั่วโลกเพื่อค้นหากลุ่มชนกลุ่มเล็กที่ใช้ภาษาท้องถิ่น ตั้งแต่แถบลุ่มแม่น้ำอะเมซอน ไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจนทั่วทุกมุมโลก, เราเดินทางเพื่อประกาศข่าวประเสริฐ

ไม่มีชนกลุ่มไหนเล็กจนเกินไป ไม่มีภาษาไหนที่จะคลุมเครือจนเกินไป ไม่มีหมู่บ้านไหนที่ห่างไกลจนเกินไป

กลุ่มมิชชันนารีที่ชำนาญการเหล่านี้สามารถใช้ล่ามแปลสองภาษาที่เป็นคนท้องถิ่นนั้น และบันทึกข้อมูลด้วยเสียงที่มาจากคนในท้องที่ เรายังมีการพัฒนาวิธีการและสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการสื่อสารในด้านของภาษาที่ไม่มีการเขียนบันทึก เราทำการบันทึกเรื่องราวในพระคัมภีร์โดยการใช้รูปแบบการเล่าเรื่องราวด้วย ในแผนงานของเรามีการอธิบาย, การนำไปใช้, การเชิญชวนให้รับเชื่อในพระเจ้า และการสอนขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตของคริสเตียน

เมื่อมีการบันทึกและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว, เทป(และซีดี) จะถูกคัดลอกเป็นภาษาที่สามารถอ่านได้เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับผู้คน ในขณะที่มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียงทำการประกาศด้วยตัวเองแล้ว เรายังทำงานร่วมกับองค์กร หรือคณะอื่น ๆ เพื่อที่จะเห็นการเพิ่มจำนวนของผู้รับใช้ที่เป็นคริสเตียนในการใช้อุปกรณ์ของเราในงานพันธกิจของตัวเอง และยังสามารถทำการประกาศร่วมกันในอนาคตอีกด้วย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหาเพิ่มเติม