เล่าเรื่องต่างๆ ของพระองค์

ย้อนกลับไปหลายศตวรรษ การเล่าเรื่องถือเป็นวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาก ไม่ว่าจะเป็นตอนที่ผู้คนต่างนั่งผิงไฟคุยกัน หรือตอนที่เด็กๆ นั่งฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าเรื่อง การเล่าเรื่องเป็นวิธีที่เขย่าหัวใจ และความคิดของคนเรา และเป็นวิธีที่ส่งต่อข้อมูลสำคัญ จากรุ่นสู่รุ่น

องค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเป็นนักสื่อสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ เมื่อพระองค์สอน ประชาชนถึงแผ่นดินของพระเจ้า บ่อยครั้งพระองค์ใช้วิธี การเล่าเรื่อง หลายครั้งพระองค์ใช้คำอุปมาในการสอนเพื่อ กระตุ้นให้ประชาชนหิวกระหายหาความจริง ปัจจุบันการเล่าเรื่องยังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประกาศกับผู้ที่ใจหิวกระหาย หลายครั้งเมื่อเราฟัง คำเทศนา สิ่งที่เรามักจะจำได้ดีที่สุดกลับไม่ใช่หัวข้อต่างๆ แต่เป็น เรื่องเล่าที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างต่างหาก

ตั้งแต่เริ่มต้น องค์กร GRN ได้ดำเนินรอยตามวิธีการ ของพระเยซูคริสต์ โดยการเล่าเรื่องเพื่อ สื่อความจริงของ พระเจ้า และเราได้เห็นการเกิดผลอย่าง อัศจรรย์ มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าจดจำคือเมื่อสองสามปีที่ผ่านมา มีมิชชันนารีคู่หนึ่งจากองค์กรหนึ่งได้ไปรับใช้พระเจ้ากับ ชนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการประกาศ ที่ประเทศบูร์กินาฟาโซในทวีปแอฟริกา เมื่อมิชชันนารีคู่นี้ไปถึงก็ประหลาดใจ เมื่อพบว่าพี่น้องกลุ่ม "ที่ขาดการประกาศ" นี้รู้ถึงเรื่องของ พระเยซูคริสต์แล้ว 15 ปีก่อนหน้านั้นทีมของ GRN ได้ ทำสื่อบันทึกเสียงในภาษาของคนกลุ่มนั้น ชาวบ้านเหล่านั้น ได้จดจำเรื่องราวต่างๆ ที่เขาได้ฟังจากสื่อบันทึกเสียง และ พวกเขาได้รู้ถึงทางแห่งความรอดหลายปีก่อนที่พวกมิชชัน นารีจะไปถึง

ทุกวันนี้ยังคงมีผู้คนที่สำนึกในความผิดบาปและสนใจ ในข่าวประเสริฐ เมื่อพวกเขาได้สื่อบันทึกเสียงเรื่องราวต่างๆ จากพระคัมภีร์ ผู้ประกาศท้องถิ่นได้บอกเราว่า "ตั้งแต่วัน ที่ผมได้รับม้วนเทปบันทึกเสียงมา มีคนที่รับเชื่อพระเยซู คริสต์จากหมู่บ้านนี้ 50 คน มาจากฟาร์มที่อยู่ใกล้ๆนี้ 20 คน และมาจากหมู่บ้านอื่นๆ อีก 13 คน

มีชายสูงอายุในประเทศซิมบับเวได้บอกผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งว่า "ชีวิตผมตลอดมาได้ถวายเครื่องบูชาให้กับบรรพ บุรุษ และเวลามีอะไรผมอธิษฐานขอพวกเขาให้ช่วยผม แต่ เดี๋ยวนี้ได้มีคนมาที่บ้านผมและเขาได้ให้ผมฟังม้วนเทปเรื่องพระเจ้าและการทรงสร้าง ผมเริ่มเข้าใจถึงพระเจ้าองค์เที่ยง แท้องค์เดียวเป็นครั้งแรกในชีวิต ผมดีใจมากที่มีโอกาสได้ ฟังเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะตาย"

เพื่อการเล่าเรื่องจะเกิดผลมากที่สุด ควรใช้เสียงของ คนท้องถิ่นที่ไม่มีสำเนียงต่างชาติปน การให้คนท้องถิ่นเล่า เรื่องจากพระคัมภีร์และคำอธิษฐานของผู้เชื่อจะช่วยให้เรื่อง ราวจากพระคัมภีร์นั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้

  • A series of articles by Clair Rulison on the role of stories in GRN scripts

  • Down through the centuries, storytelling has been a most effective way to communicate.

  • Storytelling has always been an effective way to communicate. Jesus used stories or parables when He taught the crowds. For years GRN has followed Christ's method and used storytelling to communicate spiritual truths.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ยุทธวิธี การบันทึกเสียง - มูลนิธิสื่อภาษาด้วยเสียงมีการฝึกการบันทึกเสียงให้กับมิชชันนารีจากหลายประเทศ และส่งออกไปทำงานทั่วโลก

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

What do we record? - GRN aims to communicate God's truth accurately and clearly for each language and culture, especially those who are small, isolated and under-resourced.

Orality - Articles about the characteristics of oral societies, and how to communicate the gospel to them.