มีส่วนร่วม

ไม่เคยคิดที่จะเป็นมิชชันนารีหรือ ไม่เป็นไรหรอก ยังมีอีกหลายวิธีที่ท่านจะมีส่วนร่วมในพันธกิจของจีอาร์เอ็น

  • VolunteerVolunteer - Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.
  • ServeServe - GRN has many opportunites to be involved full time or part time, long term or short term, overseas or at home.

แสดงความสนใจ

โปรดแจ้งถึงความสนใจ ทักษะ และช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณ

GRN ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความระมัดระวังและดุลยพินิจสูงสุด การส่งแบบฟอร์มนี้ แสดงว่าคุณยอมรับ ให้ GRN ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ ดู นโยบายข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม