unfoldingWord 17 - Himwara no Hollum ho Davide

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Lopit

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Ara ifa Saulo habu hitieri le Israile. Esaga ifa ojo obolo ojo lelahaman, iya lawak huwo. Egiama ifa Saulo da ŋasi nalanyar da ŋasi inna owuanari inye ahekumoni do Israile. Hati da halu awoŋ hira atihoni heyani bino obe awak baŋi Hollum. Nia anyimyu Hollum tihoni lobo hamai hatara da far nabo ahabu da mai honye.

Anyimu Hollum oŋeye te Israile lara fure Davide hatara ahabu da halu ha Saulo. Ara ifa Davide aheyohoni to bore gala no Betelehem. Do holoŋitek aria eleribita inyeja kero inne monye, ottohoi ifa Davide leime ho hiwari innafa ohonya kero. Ara ifa Davide lanyalam hidofe ara tihoni habisani le leruk ojo abaŋ Hollum.

Awoŋ Davide hira lettok lo oseŋer ojo hidofe ara haidihitani. Hafa olodico Davide orem ho Goliata. Ara ifa Goliata lo oseŋer le letiyyen logol, ojo esaga mitiri wunik ojo Hollum elwak Davide hotohoi Goliata ette etilwahu Israile. Da halu honye, eitatur Davide merok aria ille Israile, omunori huwo inyeja.

Ahayini Saulo mune no huwo Davide. Ekem Saule hinyahita aria hijo awak atohoi Davide. Niya eŋofok Davide kwan tara Saulo. Ifa far nabo osiaha Saulo Davide hijo anyar atohoi inyie. Hati obe lorumu inyeja, ojo Davide onyihan ifa do Saulo inna ifa hotohe inye inyia, at enyiei inye, aŋotu Davide aŋotu boŋo na Saulo letinanyar etahutak do Saulo abe naŋ atohoi inyie hijo anyar ara attu inyeja hira ahabu.

Kai tia, oye Saulo de fere. Otuni Davide aracie ahabu le Israile. Ara ifa habu lololibo, ojo huwo omuno inyeja. Ette Hollum hijok Davide no. Orem Davide fere aria de Israile ojo Hollum ette hilwak inyeja hetara merok ille Israilee. Ahoru Davide Yerusalem ette ehumak hatara abore gala na hittok. Do obie na Davide ta nafa owuana inyeja a habu lohosie, ogolon ifa Israile ara hidofe hasamak.

Awahan Davide aduhok Haji Imojit no lomojori Israile daŋ Hollum hidofe eisiara do Hollum hibulucita.Many ŋasi inna hisihai aŋwan, omojo huwo Hollum ojo hidofe esiara hibulucita do honye do Titi Itubut nafa oduhok Musa.

Hati ifahu Hollum hekilani do Davide lara fure Natan ho hicenita honye, "Iya era iyye tihoni lo fere, ibe iso iyye eduhok Haji Imojit inna da hanaŋ. Oduhok iso lenyi hoi inyeja. Hati ajok iso naŋ iyye no. Ottu iso lobo tere ho woyo nohoi harutak leihabwo ahabu lohuwo ille naŋ tulaŋ." Woyo no Davide hamai leriamik hitihabwo ahabu tulaŋ inyeja lottu hira Masiya. Masiya ifa hamai ara lenyimoti lo Hollum leriamik etilahu huwo daŋ ta fau te hiyata hosie.

Nafa etiru Davide hirro inne, osonya inye hisiara humo ojo hidofe etahwo Hollum nyo acorok ifa do Davide lobie ho hijohiti aria. Obe Davide oyen anu iso legem Hollum rori inne. Hati iya leidwoŋ, etila do huwo ille Israile furr holobe Masiya awoŋ, many eliahari ŋasi 1000.

Ekumo Davide nalanyar ojo to libe na taji ŋasi aria. Ette Holuum hijok inyeja. Hati do hucuŋ na manya nohonyie eyau no lorru bino do Hollum.

Nabo far, nafa efie oseŋer illo Davide ailoma ta haŋ oriomori, eluŋur inyeja tahaji ette ŋegonyu hito noŋorwo no lelahaman lokwo. Na lara fure Basieba.

No obe ifa Davide leriŋa do honyie, ifahak Davide lobo tihoni heyani inyeja do honye. Afire honyie ette ifahak inyeja ahaŋ honyie. Kai da halu ho holoŋi ifahu Basieba hiram do Davide hijo awodi inyeja.

Lolewa lo Basieba, lobo halaŋ lara fure Uriya, ara ifa lo oseŋer honye ille no. Eliloŋ Davide Uriya ta ma ho fere ette ŋelimak inyeja heino hotowana ho noŋorwo honye. Hati ebo Uriya eino a haŋ ojo loseŋer illohonyie owuon amai ho fere, ette Davide elimak hejufani honyie hifahak inyeja amai ne efiriwajari merok anyar labaha.

Ifa abaha Uriya, ayemu Davide Basieba. Kai, esiu inye hito lo Davide. Ejoria ifa Hollum bino do Davide to hirro inno leigem inye. Ifahu inyeja hekilani Natan helimak Davide hiyata innohonyie inye. Eloit Davide hiyata innohonyie ette Hollum ebusak inyeja. Da manya honye ahosiere ejufuta Davide hidofe abaŋ Hollum, owuon da hido hirruti.

Hati eŋot Hollum hiyau no Davide, oye lenyi honyie. Ojo hidofe ŋalafa daŋ owuon da haŋ ho Davide many da ŋasi innafa ahosiere. obe ifa hido Davide ejufuta Hollum, arrasa Hollum ifa nyaru de Iteriiti honye. Da halu, enyiak Davide ho Besiaba esiu lobo lenyi ette efurak inyeja Solomone.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?