unfoldingWord 17 - Ğmertis ağtkma Davittan

Balangkas: 1 Samuel 10; 15-19; 24; 31; 2 Samuel 5; 7; 11-12

Bilang ng Talata: 1217

Wika: Ingilo

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Pirvel mepe iq'o Sauli. Heg iq'o magağali da lamazi da xalğ mohs'onda magitavi. İsraelşi siptandel martvelobis s'lievşi Sauli iq'o kay mepe. Masqan qi borot'i ikna da ağar usmenda Ğmert. Higimibeytats Ğmertma ayçiva sxo isani meped magi qola.

Ğmertma ayçiva axalgazrda İsraeliani saxelad Daviti da mamzada hege, rom gamxdariq'o mepe Saulsuqan. Daviti iq'o ms'q'emsi da iq'o kalak Betlemit. Raxanats Daviti tsxrev azievda tavi mamaysi, maga movs'evda sxo da sxo vehşi heyvantan brozioba remenits iq'nen lomi, dati remenits tavs esxmoda tsxrev. Daviti iq'o moqrdzalebuli da martal isani. Heg endoboda Ğmert da ujerevda Ğmert.

Raxanats Daviti iq'o jer axalgazrda, magam ibrdzola didi katstan remensats hkianda Goliati. Goliati iq'o magra dzlieri da gamotsdil merbrdzoli, magi simağle iq'o sayki sam metri! Magram Ğmertma meeşela Davit rom meeqla Goliati da gederçina İsraeli. Higimasuqan Davitma bev İsraelis düşmnevze imarcvebda. Heg ikna dzlier mebrdzoli da bev droze mihq'avda cari İsrailisi sabrdzola. İsraelis xalğ mohs'onda Daviti da akevdnen maga.

Xalğ erage uq'uvarda Daviti, rom Sauli eç'vianovda Davitze da xedavda magaşi düşman. Higimaşin Saulma gadas'q'ita Daviti moqla, Davitma rom gaiga gadaixors'a udabnoşi sadats imaleboda Sauligan da magi carigan. Ertxel Saulma tavi cartan erta ezevda Davit. Saulma ipovna Daviti gamokvabuli sadats imaleboda hege, magram Saulma ver daynaxa hege. Davitma malivi s'avda ukni Saulisi da mohç'ra magi tansmuzi keşa adgili. Masqan raxanats Sauli dahtsilda gomokvabul, Davitma dovzaxa Saul da danaxa igi naç'eri remenits meç'ra maga Sauli tansmuzibey. Eyge Sauli tav movda rom Davitma mepey gaxtomi derdibey ar mokla Hege, magram maga akoda eymi şansi.

Raktonxansukan Sauli moqdo, da Daviti ikna mepe İsraelisi. Ğmertma dalotsa Daviti da gahx'ada hege s'armat'ebuli. Daviti iq'o qay mepe, da xalğ uq'uvarda magitavi. Daviti bev brdzolevşi ibrdzoda, da Ğmerti eşeleboda maga rom meega İsraelis düşmnebibey. Davitma İerusalimi daypq'ro da gahx'ada tavi dedakalakad, sadats heg tsxovrovda da martavda kveq'anas. Daviti iq'o mepe 40 s'lisi. Magi martvelobis dros İsraeli ikna dzlier da mdidar saxelms'ipo.

Davit undoda T'azris dadgma, sadats izraelis sru xalğ şeezleboda Ğmertibey sajday kna da Magibey q'urbnebis dakla. Eykamdin, 400 s'lis ganmavlobaşi, xalği Ğmert sajdas ektsevoda da da q'urbnev uqlavdnen p'alat'qahke msaxurebit, remenits Musam dadga.

Higiy droşi tsxovrovda er peyğanbari, remensats Natani hkianda. Ğmertma gagzavna hege Davittan ege juğabebit: " Şen ar unda damidgo Me T'azar, higimibey rom şen bev dahvebi giknia. Maga daadgmia şen şüli. Magram Me şen didad daglotsav. Ertert şen ştamomavlobit saknia mudmiv martveli Çem xalğisi!" Ertadert ştamomavali Davitisi, remenmats mudmiv unda martos, es saknia Mesia. Mesia aris Ğmertis, omorçevli, Remenits gadaarçens ey dünüyaze namq'op xalğ, tavi günahebit.

Raxanats Dautam maysmina Natani sit'q'va, magam madloba utxra da ganadida Ğmerti aymibey, rom Man Davutas eyge did hörmati daado da mihtsa maga eyge bevr dalotsiloba. Davutam ar itsoda, Ğmerti raxan şaasrulevs am şep'irebuls. Magram çon vitsivart, rom israylianev mous'ivaq'e didxan lednuva mesiyai mosulamdin-titkmis 1000 tseli.

Davuta didxan hmartavda samartlianad tavi xalğs. İs usmenda Ğmerts da Ğmerti hlotsavda maga. Anjağ Davutam mogiyanebit çaydina saşinel günah Ğmertis s'in.

Ertxel Davutam gamaixeda tavi sasaxleyti da daynaxa lamaz dedaqatsi, remenits banovda. İs ver htsnovda maga, magi baaradan mohqitxaq'e tavi nekrev da utxres maga, rom magas hkian Virsavia.

Aymi qola, rom şetriyalebuliqo, Davutam magasuqan gagzavna nekari. Hege das'o magastan da masqan gagzavna ukan tavi saxşi. Ramodenime xansuqan Virsaviym Davutas xabari gomovgzavna, rom hege magizgan pexdzimeri.

Virsaviya gatxibuli iq'o uriyaze er qatsze remensats Uriya hkianda. Higi droze Uriya dahvaşi ibzoda. Davitma mayq'ona Uriya omit da ubrdzana maga s'asuliq'o tavi dedaqatstan. Raxan sxoyebi magar dahvaşi ibrdzodnen Uriyam at'qazi dahqra, şin s'asulaze da dasenebaze. Aymibeytats Davitma uqan daabruna omşi da ubrdzana qamandir daaq'enos higiyk sadats sruygan magra ibzodnen, rom Uriya mamqdariq'o. Eygrets ikna: Uryia moqdo dahvaşi.

Uriyay moqdomasukan, Daviti dasaxda Virsaviyaze. Mogviyanebit magam Davits govçina biç'i. Gmerti diyax gajavda Daviti ey saktsiyelze. Gmertma maga govgzavna Natan peyğanbari, maga rom etko tu rogo saşiş günah kna. Davitma maynaniva tavi günah da Ğmertmats ap'at'iya maga. Daviti eymaşinsukan Ğmerti gzaze et'areboda da usmenda Maga emk japa drosats.

Miuxedavad amisa Davit gaçdomitav movqda biç'i. Eygre dasaca Gmertma Daviti. Amaşinsuqanats eror ocaxi s'evri s'in ağudga maga, da eyge grdzeldeboda Daviti moqdomamdin. Magi dzalaupleba diyax dazaypda. Miuxedavad magisa Daviti usmenda Ğmerts. Ğmerti darça ertguli Davitisi, şousrula is rats şehp'irda Davits. Daviti memqidred Virsaviyam gouçina qidem er biç'i da maga dovzaxes Suleymana.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?