unfoldingWord 43 - 教会开始

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Chinese Simplified

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

耶稣回到天国后,门徒遵照耶稣的吩咐留在耶路撒冷。那里的信徒常常聚在一起祷告。

每年,逾越节过后五十天,犹太人庆祝一个非常重要的节日,叫五旬节。五旬节是犹太人庆祝小麦丰收的日子。犹太人从世界各地来到耶路撒冷一起庆祝五旬节。今年的五旬节大约是在耶稣升天后一个礼拜。

信徒们都聚集在一起,忽然,有声音充满房子,好像一阵大风吹过,又有像火焰的东西显现在所有信徒的头上。他们就都被圣灵充满,开始说起其它的语言。

在耶路撒冷的人们听到这声音,很多人都来看发生了什么事。他们惊讶的发现信徒们用众人的母语,宣讲上帝的奇妙大工。

一些人说门徒只是喝醉了,但是彼得却站了起来,对他们说:“听我说,这些人不是喝醉了。这正是验证了先知约珥所说的,‘在末后的日子,我要将我的灵浇灌出来。’”

“以色列人啊,耶稣籍着上帝的大能行奇事和神迹,这是你们看见也知道的事。你们却把他钉死在十字架上了。”

“虽然耶稣死了,但上帝却叫他复活,这正应验了预言,‘你必不叫你的圣者腐朽在墓里。’ 我们都见证了耶稣的复活这个事实。”

“耶稣现在被高举在上帝的右边。正如祂所应许的一样,赐下了圣灵。这圣灵使你们能看见和听见眼前发生的一切。”

“可以肯定的是,被你们钉在十字架上的这个人——耶稣,上帝已经立他为君王和弥撒亚了。”

众人听过彼得的话后深受感动,就问彼得和门徒们:“弟兄们,我们当怎样行?”

彼得回答说:“你们应当悔改,奉耶稣基督的名受洗,叫你们的罪得赦免,上帝就赦免你们的罪,你们也必领受所赐的圣灵。”

大约3000人相信彼得所说的,成为耶稣的门徒,他们受洗,成为耶路撒冷教会的一部分。

门徒们不断聆听使徒的教导,彼此交接、掰饼、祷告。他们喜欢一起赞美上帝,互相分享他们所拥有的一切。每个人都很赞赏他们。每天,都有更多的人成为信徒。

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?