unfoldingWord 43 - Nastanak Crkve

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Serbian

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Nakon što se Isus vratio na nebo, učenici su ostali u Jerusalimu kako im je Isus zapovedio da učine. Vernici su se tamo stalno skupljali na molitvu.

Svake godine, pedeset dana nakon Pashe, Jevreji su slavili važan dan zvan Pedesetnica. Pedesetnica je bilo vreme kada su Jevreji slavili žetvu pšenice. Jevreji su dolazili iz celog sveta u Jerusalim da bi zajedno slavili Pedesetnicu. Te godine, vreme Pedesetnice je došlo oko nedelju dana nakon što je Isus uzašao na nebo.

Dok su vernici bili svi zajedno, odjednom se kuća u kojoj su bili ispunila zvukom jakog vetra. Onda se nešto što je izgledalo poput plamičaka vatre pojavilo iznad glava svih vernika. Svi oni su se ispunili Duhom Svetim i počeli govoriti drugim jezicima.

Kad su ljudi u Jerusalimu čuli buku, mnoštvo je došlo videti što se događa. Kad su ljudi čuli vernike kako najavljuju divna dela Božija, bili su začuđeni da su čuli sve to na svom maternjem jeziku.

Neki od tih ljudi optužili su učenike da su pijani. Međutim, Petar je ustao i rekao im: "Poslušajte me! Ovi ljudi nisu pijani! Ovo je ispunjenje proročanstva proroka Joila, u kojem Bog kaže: 'U poslednje dane, izliću svoga Duha.'"

"Ljudi Izraelci, Isus je bio čovek koji je učinio mnoge moćne znakove i čuda uz pomoć Božije sile, kao što ste videli i već znate. Međutim, vi ste ga razapeli!"

"Iako je Isus umro, Bog ga je podigao od mrtvih. Ovo je ispunjenje proroštva koje glasi: 'Nećeš dopustiti da tvoj Svetac u grobu istrune'. Mi smo svedoci činjenice da je Bog Isusa podigao iz mrtvih i vratio u život."

"Isus je sada uzdignut i sedi s desne strane Boga Oca. Štaviše, Isus je poslao Duha Svetoga baš kao što je i obećao da će učiniti. Duh Sveti čini sve ovo što sada vidite i čujete."

"Vi ste razapeli ovog čoveka, Isusa. Ali, znajte sa sigurnošću da je Bog Isusa učinio i Gospodinom i Mesijom."

Ljudi koji su slušali Petra bili su duboko uznemireni onome što su čuli. Stoga su upitali Petra i učenike: "Braćo, što da učinimo?"

Petar im je odgovorio: "Svaki od vas treba se pokajati i neka se krsti u ime Isusa Hrista, kako bi vam Bog oprostio grehe. Tada će vam isto dati dar Duha Svetoga."

Oko 3000 ljudi je poverovalo u to što je Petar rekao i postalo Isusovim učenicima. Bili su kršteni i postali su deo crkve u Jerusalimu.

Učenici su stalno slušali apostolsko učenje, provodili su vreme zajedno, jeli zajedno, te molili se jedni s drugima. Uživali su u zajedničkom slavljenju Boga i sve što su imali, delili su jedni s drugima. Svi su dobro mislili o njima. Svaki dan je sve više ljudi - postali su vernici.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?