unfoldingWord 43 - Hội Thánh Bắt Đầu

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Vietnamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Sau khi Đức Chúa Giê-su về trời, các môn đồ ở tại thành Giê-ru-sa-lem y như lời Ngài đã truyền bảo họ. Các tín đồ ở đó thường xuyên nhóm nhau lại để cầu nguyện.

Hằng năm, 50 ngày sau lễ Vượt Qua người Do Thái tổ chức một ngày rất quan trọng, gọi là ngày lễ Ngũ Tuần. Lễ Ngũ Tuần là khoảng thời gian người Do Thái ăn mừng vụ mùa thu hoạch. Từ khắp mọi miền, người Do Thái đổ về thành Giê-ru-sa-lem để mừng lễ Ngũ Tuần. Năm nay, lễ Ngũ Tuần diễn ra một tuần sau khi Đức Chúa Giê-su về trời.

Trong khi các môn đồ đang nhóm họp cùng nhau, thì thình lình khắp nhà họ đang ngồi có âm thanh tựa như tiếng gió thổi. Sau đó, có thứ gì đó trông giống như những ngọn lửa giáng xuống các môn đồ. Tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng khác.

Lúc ấy dân thành Giê-ru-sa-lem nghe thấy tiếng ồn, một đám đông liền chạy đến để xem những gì đang diễn ra. Khi họ nghe các môn đồ công bố những công việc diệu kì của Đức Chúa Trời bằng tiếng của họ thì ai nấy đều rất đỗi kinh ngạc.

Nhưng có vài kẻ đã nhạo báng các môn đồ say rượu. Phi-e-rơ liền đứng dậy và nói với họ rằng: “Xin hãy nghe tôi nói! Những người này chẳng phải say rượu như các ngươi nghĩ đâu. Nhưng điều này làm ứng nghiệm lời Đức Chúa Trời đã phán qua đấng tiên tri Giô-ên rằng:”Trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ Thần Ta xuống."

Hỡi dân thành Giê-ru-sa-lem, như các ngươi đã thấy và biết Đức Chúa Giê-su là Đấng đã làm nhiều dấu kì phép lạ nhờ quyền năng Đức Chúa Trời. Nhưng các ngươi đã đóng đinh Ngài.

Mặc dù Đức Chúa Giê-su đã chịu chết, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại từ kẻ chết. Điều này xảy ra để làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Ngài sẽ chẳng để cho Đấng Thánh của Ngài ở nơi Âm phủ.” Đức Chúa Giê-su này là Đấng mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại, và chúng ta đều làm chứng về sự đó.

Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đang thấy và nghe.

Các ngươi đã đóng đinh Đức Chúa Giê-su. Nhưng hãy biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Đức Chúa Giê-su trở nên Chúa và Cứu Chúa."

Những người nghe Phi-e-rơ nói đều rất cảm động. Họ hỏi Phi-e-rơ và các môn đồ khác rằng: “Hỡi các anh em, vậy chúng tôi phải làm gì?”

Phi-e-rơ trả lời rằng: “Mỗi người trong các ngươi hãy ăn năn, phải nhân danh Đức Chúa Giê-su chịu phép báp-tem để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”

Có độ 3000 người tin những lời Phi-e-rơ nói và trở thành môn đồ của Chúa Giê-su. Những kẻ tiếp nhận lời đó đều chịu báp-tem; và trong ngày ấy, họ gia nhập Hội Thánh tại thành Giê-ru-sa-lem.

Những người tin đã bền lòng nghe lời dạy của các sứ đồ, dành thời gian với nhau, ăn uống cùng nhau và cầu nguyện với nhau. Họ đều vui mừng ngợi khen Đức Chúa Trời, chia sẻ mọi thứ mình có, và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày có nhiều kẻ được cứu thêm vào Hội thánh.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?