unfoldingWord 43 - Nastanak Crkve

Balangkas: Acts 1:12-14; 2

Bilang ng Talata: 1243

Wika: Croatian

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Nakon što se Isus vratio na nebo, učenici su ostali u Jeruzalemu kako im je Isus zapovjedio da učine. Vjernici su se tamo stalno skupljali na molitvu.

Svake godine, pedeset dana nakon Pashe, Židovi su slavili važan dan zvan Pedesetnica. Pedesetnica je bilo vrijeme kada su Židovi slavili žetvu pšenice. Židovi su dolazili iz cijelog svijeta u Jeruzalem da bi zajedno slavili Pedesetnicu. Te godine, vrijeme Pedesetnice je došlo oko tjedan dana nakon što je Isus uzašao na nebo.

Dok su vjernici bili svi zajedno, odjednom se kuća u kojoj su bili ispunila zvukom jakog vjetra. Onda se nešto što je izgledalo poput plamičaka vatre pojavilo iznad glava svih vjernika. Svi oni su se ispunili Duhom Svetim i počeli govoriti drugim jezicima.

Kad su ljudi u Jeruzalemu čuli buku, mnoštvo je došlo vidjeti što se događa. Kad su ljudi čuli vjernike kako najavljuju divna djela Božja, bili su začuđeni da su čuli sve to na svojemu materinskom jeziku.

Neki od tih ljudi optužili su učenike da su pijani. Međutim, Petar je ustao i rekao im: "Poslušajte me! Ovi ljudi nisu pijani! Ovo je ispunjenje proročanstva proroka Joela, u kojem Bog kaže: 'U posljednje dane, izlit ću svoga Duha.'"

"Ljudi Izraelci, Isus je bio čovjek koji je učinio mnoge moćne znakove i čuda uz pomoć Božje sile, kao što ste vidjeli i već znate. Međutim, vi ste ga razapeli!"

"Iako je Isus umro, Bog ga je uskrisio od mrtvih. Ovo je ispunjenje proroštva koje glasi: 'Nećeš dopustiti da tvoj Svetac u grobu istrune'. Mi smo svjedoci činjenice da je Bog Isusa uskrisio i vratio u život."

"Isus je sada uzdignut i sjedi s desne strane Boga Oca. Štoviše, Isus je poslao Duha Svetoga baš kao što je i obećao da će učiniti. Duh Sveti čini sve ovo što sada vidite i čujete."

"Vi ste razapeli ovog čovjeka, Isusa. No, znajte sa sigurnošću da je Bog Isusa učinio i Gospodinom i Mesijom."

Ljudi koji su slušali Petra bili su duboko uznemireni onime što su čuli. Stoga su upitali Petra i učenike: "Braćo, što da učinimo?"

Petar im je odgovorio: "Svaki od vas treba se pokajati i neka se krsti u ime Isusa Krista, kako bi vam Bog oprostio grijehe. Tada će vam isto dati dar Duha Svetoga."

Oko 3000 ljudi je povjerovalo u to što je Petar rekao i postalo Isusovim učenicima. Bili su kršteni i postali su dio crkve u Jeruzalemu.

Učenici su stalno slušali apostolsko učenje, provodili su vrijeme zajedno, jeli zajedno, te molili se jedni s drugima. Uživali su u zajedničkom slavljenju Boga i sve što su imali, dijelili su jedni s drugima. Svi su dobro mislili o njima. Svaki dan je sve više ljudi postajalo vjernicima.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?