Tiếng Anh ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: eng
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 5185
IETF Language Tag: en
 

Các bài đã có sẵn bằng Tiếng Anh

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Thomian Choir Christmas Carols

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Recordings in related languages

Tin mừng (in English: American Indian)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: Asian)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: Australia)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in Black English Vernacular [English: Black Vernacular])

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh qua 40 bức tranh chọn lọc với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: British)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh. For use with the picture books.

Tin mừng (in English: Nigeria)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: Philippines)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: PNG Coastal)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: Southern Africa)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (in English: USA)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh. Intended for those with English as a second language.

Tin mừng^ (in English: British)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh qua 40 bức tranh chọn lọc với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh. For use without picture books.

Tin mừng (Long) (in English: Aboriginal)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng^ (M) (in English: USA)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh qua 40 bức tranh chọn lọc với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (Short) (in English: Aboriginal)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in English: Aboriginal)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in English: Australia)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in English: East Africa)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in English: USA)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (Sunday Sch) (in English: Canada)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (in English: Aboriginal)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (in English: Australia)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (in English: Canada)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (in English: East Africa)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (in English: USA)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (Sunday Sch (in English: Canada)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI (Sunday Sch (in English: East Africa)

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in English: Aboriginal)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in English: Australia)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in English: Canada)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in English: East Africa)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (in English: USA)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (in English: Aboriginal)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (in English: Australia)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (in English: Canada)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (in English: East Africa)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (in English: USA)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (Sunday Sch) (in English: Canada)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời (in English: Australia)

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời (in English: Canada)

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời (in English: East Africa)

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời (in English: USA)

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in English: Aboriginal)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in English: Australia)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in English: Canada)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in English: East Africa)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in English: USA)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (S Sch) (in English: Canada)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế (in English: Australia)

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế (in English: East Africa)

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế (in English: USA)

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (in English: Aboriginal)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (in English: Australia)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (in English: East Africa)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (in English: USA)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh (Sunday Sch) (in English: East Africa)

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Giấc mơ của Chúa (in English: Aboriginal)

Đức Chúa Trời mong muốn trang bị và khuyến khích các Cơ đốc nhân bản địa và không phải bản địa làm việc cùng nhau để chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Giê-su Christ ở Úc và trên toàn cầu bằng cách sử dụng câu chuyện và nghệ thuật.

Tumi - the Talking Tiger (in English: Southern Africa)

Một bộ sưu tập các 'cuộc trò chuyện' ngắn mang thông điệp an ủi, nâng đỡ và tình yêu của Chúa cho những trẻ em bị tổn thương bởi nghèo đói, bệnh tật, bị hành hạ và ngược đãi. Được thiết kế để sử dụng với đồ chơi mềm Tumi the Talking Tiger. A series of interactive stories for children in need, to be played on a Megavoice audio player placed in the pouch of the soft toy tiger buddy – with appropriate support and followup.

Chúa Giê-xu hằng sống (in English: Australia)

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

Chúa Giê-xu hằng sống (in English: Southern Africa)

Một loạt các bài giảng Kinh thánh theo trình tự từ thời sáng thế đến lần trở lại thứ 2 của Đấng Christ qua 120 bức tranh, đem lại sự hiểu biết về tính cách và sự dạy dỗ của Chúa Jesus

A. Truths of the Christian Faith (in English: USA)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. Intended for those with English as a second language. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Can God Forgive Me? (in English: Aboriginal)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Can God Forgive Me? (in English: Asian)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Can God Forgive Me? (in English: Australia)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Can God Forgive Me? (in Black English Vernacular [English: Black Vernacular])

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Can God Forgive Me? (in English: British)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Can God Forgive Me? (in English: Nigeria)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Chúa Giêsu, Người tị nạn (in English: USA)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Comfort for the Heart (in English: USA)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. Intended for those with English as a second language.

Lời sự sống (in Canadian-Alaskan Indian English)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống (in English: Africa)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống (in English: India)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống (in English: Northern Ireland)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống 1 (in English: American Indian)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Lời sự sống 2 w/ ARAPAHOE (in English: American Indian)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. In English, with testimony, spoken by Arapahoes; includes some songs in ARAPAHOE

New Hope for the Hopeless (for refugees) (in English: USA)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. Intended for those with English as a second language. Musical Selection used by permission from The Institute for Biblical Worship at The Southern Baptist Theological Seminary. Louisville, Kentucky USA.

Tin mừng For Young People (in English: British)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Welcome to the United States of America (in English: USA)

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc. Intended for those with English as a second language.

The Bride (in English: Southern Africa)

Kịch tính hóa các bài thuyết trình của một câu chuyện hoặc dụ ngôn. With performing artist Marié du Toit and music by Johan Kelber. This recording was digitised and is distributed by GRN with the permission of MEMA Media.

Broken Pieces - No More! (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop.

Các bài hát Across Our Land (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

Các bài hát, Milne Bay Proclaimers (in English: PNG Coastal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Các bài hát, Yesu Singers of Milne Bay (in English: PNG Coastal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Colin's Favourate Hymns (in English: Southern Africa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca The music pieces are interpreted by Joshua Prinsloo, tuned to 432 Hz.

Colin the Companion Talks (in English: Southern Africa)

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác Counselling on two dimensions: • Empowering the person living with Alzheimer's Syndrome (ASP). • Guidance to the family in coping with the situation of AS.

Covid-19 (in English: Africa)

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác

CRAZY - Golden Oldies with a touch of Bipolar (in English: Southern Africa)

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác Hein attends a stage performance by performing artist Marié du Toit and pianist Bram Potgieter. The show forms part of program to raise awareness about Mental Health on campus at the Cape Town University of Technology. Hein finds it a highly cool and enlightening show - jazz songs presented with a bipolar "twist". After the show Marié shares her testimony with Hein. She has been battling with Bipolar for many years herself. The program is touching and inspiring. Hein also has an interview with Bram. The tunes are well-known. The lyrics were adapted brilliantly by Marié in order raise awareness, share information and most of all give hope to people living with Bipolar Mood Disorder and their significant others. Filmed and recorded for GRNSA by Hugenote Media. Director of the production: Dan de Koker. Guest presenter: Hein Poole. Copyright of adapted lyrics: Marié du Toit.

ESL Tin mừng Lessons (in English: Australia)

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Grace - A Lời chứng of FORGIVENESS (in English: Southern Africa)

Kịch tính hóa các bài thuyết trình của một câu chuyện hoặc dụ ngôn. The most powerful act is Love. The most liberating act is Forgiveness. Although the story of Grace Dube played out in the nineties, the story of Forgiveness is timeless. That’s why we should keep on telling it. Our sincere thanks to thePLAN, MEMA Media, and film director & producer Regardt van den Bergh for their permission to distribute this content free of charge via this platform.

HIV & Aids Discussions (in English: Southern Africa)

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác 3 audio only discussions about HIV & Aids.

HIV & Aids - straightforward about the basics (in English: Southern Africa)

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác A short video featuring Hein Poole (https://www.imdb.com/name/nm3712748/bio) as a doctor, explaining straightforward basics about HIV & AIDs.

Lời chứng by Connie Philips (in English: USA)

Những lời chứng của các tín đồ trong việc truyền giảng cho những người chưa tin cũng là sự khích lệ cho các Cơ Đốc Nhân.

Lời chứng of a Hebrew Christian (in English: USA)

Những lời chứng của các tín đồ trong việc truyền giảng cho những người chưa tin cũng là sự khích lệ cho các Cơ Đốc Nhân.

Lord Hear Our Cầu nguyện (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca 1994 Songwriters Workshop

Move around for Jesus (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

My Divine Discovery (in English: Southern Africa)

Những lời chứng của các tín đồ trong việc truyền giảng cho những người chưa tin cũng là sự khích lệ cho các Cơ Đốc Nhân.

No More (in English: Southern Africa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Genre: Afro-Pop. A prayer in song about Bipolar Mood Disorder. Copyright: Hein Poole (lyrics) and Joshua Prinsloo (composer). Recording done by Joshua Prinsloo. Music and compilation: Joshua Prinsloo. Hein wrote the lyrics after attending the stage performance, "CRAZY - Golden Oldies with a touch of Bipolar" and doing an interview with performing artist Marié du Toit after the show.

No More Tears (in English: Southern Africa)

Kịch tính hóa các bài thuyết trình của một câu chuyện hoặc dụ ngôn. This is a story of hope for those living with HIV and Aids and those living with them. The film script is based on a book by Cecile Perold published in 2002. ©Copyright: Christian Audio-Visual Action (CAVA). Producer: MEMA-Media. Distributed by GRN with permission.

The Pearl of Great Price (in English: Philippines)

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video dạy lẽ thật trong Kinh thánh

Praise and Worship Các bài hát (in English: PNG Coastal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Praise Các bài hát (in English: PNG Coastal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Praise & Worship Các bài hát (in English: PNG Coastal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

The Rich Fool (in English: Philippines)

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video dạy lẽ thật trong Kinh thánh

Sáng Thế ký (in English: India)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Sing to the Lord (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

Somebody Bigger Than You and I (in English: Southern Africa)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Bonus track in honor of the Bipolar theme. To inspire and motivate when times are tough. By performing artist Marié du Toit. This song underwrites Marié's personal testimony that she shares in her interview with Hein Poole after a stage performance of "CRAZY Golden Oldies - with a touch of Bipolar".

The Unmerciful Servant (in English: Philippines)

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video dạy lẽ thật trong Kinh thánh

We Are One (in English: Aboriginal)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Songwriters Workshop 1990

The Bible, God's Word (in English: Aboriginal)

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com)

Parenting (in English: Asian)

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa

Capturing Voices [Count It All Joy] (in English: Australia)

Các bản thu của những ấn phẩm giấy,ngoài Kinh thánh Recorded by Christian Blind Mission Inc (CBMI) Australia.

Niềm tin đến bằng thính giác (in English: Australia)

Các bản thu của những ấn phẩm giấy,ngoài Kinh thánh

The Story in Luke's Gospel [Portions of Lu-ca] (in English: British)

Các bài đọc Kinh thánh bằng âm thanh gồm các phần nhỏ của Kinh thánh được dịch rõ ràng, được công nhận và có ít hoặc không có chú giải.

Sáng Thế ký 1-22 (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh

Romans [Rô-ma] (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 45 của Kinh thánh

1 Cô-rinh-tô (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả sách thứ 46 của Kinh thánh

Ê-phê-sô (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 49 của Kinh thánh

Phi-líp (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 50 của Kinh thánh

Cô-lô-se (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 51 của Kinh thánh

1 Tê-sa-lô-ni-ca (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 52 của Kinh thánh

2 Tê-sa-lô-ni-ca (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 53 của Kinh thánh

1 Ti-mô-thê (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 54 của Kinh thánh

2 Ti-mô-thê (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 55 của Kinh thánh

Tít (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 56 của Kinh thánh

Phi-lê-môn (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 57 của Kinh thánh

Gia-cơ (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 59 của Kinh thánh

1 Phi-e-rơ (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 60 của Kinh thánh

2 Phi-e-rơ (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 61 của Kinh thánh

Giu-đe (in English: Aboriginal)

Một số hoặc tất cả sách thứ 65 của Kinh thánh

Tải xuống Tiếng Anh

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, African - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (Jesus Film Project)
KING of GLORY - English - (Rock International)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (Jesus Film Project)
The Promise - Bible Stories - English - (Story Runners)
The Way of Righteousness - English - (Rock International)

Tên gọi khác cho Tiếng Anh

Anglais
Anglictina
Anglisy
Anglu
Angol
Bahasa Inggris
Engels
Engelsk
Engelski
Englaisa
Englanti
Englesch
Engleza
Englisch
English (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)
Inggris
Ingilizce
Inglés
Inglês
Inglese
Ingliz
Jezyk angielski
Kiingereza
Αγγλικά
Английский
الإنجليزية
زبان انگلیسی
अंग्रज़ी
अंग्रेज़ी
இங்கிலீஷ்
ภาษาอังกฤษ
အင်္ဂလိပ်
英語
英语

Nơi Tiếng Anh được nói

Australia
Canada
Guyana
New Zealand
United Kingdom
United States of America

Các ngôn ngữ liên quan đến Tiếng Anh

Nhóm người nói Tiếng Anh

Abnaki-Penobscot ▪ Aborigine, Detribalized ▪ Aborigine, Southwest ▪ African-Americans ▪ Afro-Antiguan ▪ Afro-Caribbean ▪ Alaskan Athabascan ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Anglo ▪ Anglo-Australian ▪ Anglo-Canadian ▪ Anglo-New Zealander ▪ Anglo-South African ▪ Antilles English-Speaking ▪ Arab, general ▪ Arapaho ▪ Atsugewi ▪ Bahamian ▪ Barbadian ▪ Bermudan, mixed ▪ Black African, general ▪ Brazilian, general ▪ British ▪ British, Scottish ▪ Cape Verdean ▪ Catawba ▪ Cayman Islanders ▪ Chehalis ▪ Chinese, general ▪ Chitimacha ▪ Chumash ▪ Clallam ▪ Coeur d'Alene ▪ Coloured ▪ Colville ▪ Coos, Hanis ▪ Cornish ▪ Cowlitz ▪ Cupeno ▪ Delaware ▪ Delaware, Unami ▪ English-Speaking, general ▪ Eskimo, Creole ▪ Eskimo, Western Canadian ▪ Eurasian ▪ Euronesian ▪ European, general ▪ Falkland Islanders ▪ Gilbraltarian ▪ Guam ▪ Gypsy, English, Romanichal ▪ Gypsy, Irish ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hawaiian ▪ Holikachuk ▪ Honduran, English-Speaking ▪ Houma, Half-Choctaw ▪ Indian, English-Speaking ▪ Iowa ▪ Irish ▪ Irish Traveller, Shelta ▪ Iroquois ▪ Jamaicans ▪ Jew, English Speaking ▪ Kansa ▪ Kato ▪ Kawaiisu ▪ Kitsai ▪ Klamath-Modoc ▪ Kpelle, Liberia ▪ Ladakhi, Christian ▪ Lithuanian ▪ Lower Chinook ▪ Lumbee ▪ Makah ▪ Malaysians, English-Speaking ▪ Mandan ▪ Manx ▪ Miami ▪ Micronesians, English-Speaking ▪ Midway Islanders ▪ Miwok ▪ Mohegan-Montauk-Narragansett ▪ Namibians ▪ Nanticoke ▪ Ngarluma ▪ Nooksack ▪ North African, general ▪ Nunggubuyu ▪ Nyanja ▪ Nyigina ▪ Osage ▪ Otoe ▪ Pacific Islanders, general ▪ Palauan, English-Speaking ▪ Panamint ▪ Part-Indian ▪ Pawnee ▪ Pintupi ▪ Pitcairner, Norfolk ▪ Polynesian ▪ Powhatan ▪ Quileute ▪ Quinault, Lower Chehalis ▪ Saint Helena ▪ Sarnami Hindi ▪ Serrano ▪ Snohomish ▪ South Asian, general ▪ Tonkawa ▪ Tunica ▪ Turk, Meskhetian ▪ Turks and Caicos Creole English ▪ Tuscarora ▪ Twana ▪ Ulster Irish ▪ Virgin Islanders, English-Speaking ▪ Wampanoag ▪ Washo ▪ Watjari ▪ West Indian, general ▪ West Indian Mulatto ▪ Wichita ▪ Wintu ▪ Wiyot ▪ Wyandot ▪ Yazidi ▪ Yuchi ▪ Yuki ▪ Yurok

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.