English: Aboriginal ngôn ngữ

Ngôn ngữ: English: Aboriginal
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: English [eng]
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4019
IETF Language Tag: en-x-HIS04019
ROLV (ROD) Mã đa dạng ngôn ngữ: 04019

Mẫu của English: Aboriginal

English Group Aboriginal - God Made Us All.mp3

Các bài đã có sẵn bằng English: Aboriginal

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Tin mừng (Long)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tin mừng (Short)

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Nhìn, nghe và sống 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Giấc mơ của Chúa

Đức Chúa Trời mong muốn trang bị và khuyến khích các Cơ đốc nhân bản địa và không phải bản địa làm việc cùng nhau để chia sẻ phúc âm của Đức Chúa Giê-su Christ ở Úc và trên toàn cầu bằng cách sử dụng câu chuyện và nghệ thuật.

Can God Forgive Me?

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Broken Pieces - No More!

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop.

Các bài hát Across Our Land

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

Lord Hear Our Cầu nguyện

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca 1994 Songwriters Workshop

Move around for Jesus

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

Sing to the Lord

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

We Are One

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Songwriters Workshop 1990

The Bible, God's Word

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com)

Sáng Thế ký 1-22

Một số hoặc tất cả cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh

Romans [Rô-ma]

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 45 của Kinh thánh

1 Cô-rinh-tô

Một số hoặc tất cả sách thứ 46 của Kinh thánh

Ê-phê-sô

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 49 của Kinh thánh

Phi-líp

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 50 của Kinh thánh

Cô-lô-se

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 51 của Kinh thánh

1 Tê-sa-lô-ni-ca

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 52 của Kinh thánh

2 Tê-sa-lô-ni-ca

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 53 của Kinh thánh

1 Ti-mô-thê

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 54 của Kinh thánh

2 Ti-mô-thê

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 55 của Kinh thánh

Tít

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 56 của Kinh thánh

Phi-lê-môn

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 57 của Kinh thánh

Gia-cơ

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 59 của Kinh thánh

1 Phi-e-rơ

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 60 của Kinh thánh

2 Phi-e-rơ

Một số hoặc tất cả cuốn sách thứ 61 của Kinh thánh

Giu-đe

Một số hoặc tất cả sách thứ 65 của Kinh thánh

Recordings in related languages

Thomian Choir Christmas Carols (in English)

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca

Bản ghi bằng các ngôn ngữ khác có một số phần bằng English: Aboriginal

Tin mừng (in Alawa)
Ali Curung Spinifex Band (in Alyawarr)
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in Arrernte, Eastern)
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh (in Arrernte, Eastern)
Djesuwalnydja Yäkuy Ŋuli Djuḻkmaram [Các bài hát for Spiritual Warfare] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])
Yuṯa Manikay Mala '94 [New Các bài hát of 1994] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])
Eastwind (in Djapu)
Gospel Messages (in Djingili)
Garawa & Yanyuwa Các bài hát (in Garrwa)
Các bài hát (in Gumatj)
Manymak Dhäwu [Tin mừng] (in Gumatj)
Các bài hát & Testimonies (in Gurindji)
Ngumpin Ngajiwu (in Gurindji)
Ekshun Songs [Action Các bài hát] (in Kriol)
Gibit Preis La God [Praise the Lord] (in Kriol)
LLL 8 Reader (in Kunwinjku)
Lời sự sống w/ ENGLISH Các bài hát (in Kuuku-Ya'u)
Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi (in Martu Wangka)
Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] (in Martu Wangka)
Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja (in Martu Wangka)
Các bài hát - Ernabella Girls Choir (in Pitjantjatjara: Ernabella)
Nyiri Wirunya Bible (in Pitjantjatjara: Ernabella)
Looma Các bài hát (in Walmajarri)
Guitar Các bài hát (in Warlpiri)
The Lajamanu Choir Sings for Jesus (in Warlpiri)
Patterson Family (in Warlpiri)
Singalong for Wapirra (in Warlpiri)
Yuendumu Church Choir (in Warlpiri)

Tải xuống English: Aboriginal

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, African - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (Jesus Film Project)
KING of GLORY - English - (Rock International)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (Jesus Film Project)
The Promise - 42 Bible Stories - English - (Story Runners)
The Way of Righteousness - English - (Rock International)

Tên gọi khác cho English: Aboriginal

Aboriginal
Aboriginal English
Plain English

Nơi English: Aboriginal được nói

Australia

Các ngôn ngữ liên quan đến English: Aboriginal

Thông tin về English: Aboriginal

Dân số: 486

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.