English: Aboriginal ngôn ngữ

Thứ tiếng: English: Aboriginal
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: English [eng]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4019
Language State: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 04019

Mẫu của English: Aboriginal

English Group Aboriginal - God Made Us All.mp3

Các bài đã có sẵn bằng English: Aboriginal

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

The Bible, God's Word

Văn bản và các lời dạy khác cho những người mới theo Đạo thiên chúa Images based on Sweet Publishing Bible Illlustrations (sweetpublishing.com)

Broken Pieces - No More!

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca A selection of the best songs in English, Kunwinjku, Djambarrpuyngu, Kriol, Torres Strait etc. recorded at the 1997 Darwin Songwriters workshop.

Các bài hát Across Our Land

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of songs in various Aboriginal Languages, recorded at Songwriters workshops in 1987,1988 &1990. These are pretty good songs that were not included in other workshop tapes from those workshops.

Can God Forgive Me?

Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc.

God's Dreaming

God's Dreaming seeks to equip and encourage Indigenous and non-Indigenous Christians working together to share the gospel of Jesus Christ in Australia and globally using story and art.

Lord Hear Our Cầu nguyện

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca 1994 Songwriters Workshop

Move around for Jesus

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Selection of the best songs from the second Songwriters Workshop - May 1988

Nhìn, nghe và sống1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời

Quyển 1 bao gồm loạt truyện tích Kinh Thánh nghe-nhìn về A-đam, Nô-ê, Gióp, Áp-bra-ham. Dành cho việc truyền giảng, gây dựng Hội Thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Nhìn, nghe và sống 2 Những người nam hùng mạnh của Đức Chúa Trời

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Nhìn, nghe và sống3 Thằng lợi nhờ Đức Chúa trời

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành

Quyển thứ 6 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Sing to the Lord

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Best of material recorded at first songwriters workshop Darwin May 1987 -NB

Tin mừng (Long)

Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ

Tin mừng (Short)

Các bài học Kinh thánh có hình-tiếng qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quát Kinh thánh từ giai đoạn kiến tạo tới khi có Chúa Je su và những lời dạy về cuộc đời theo Đạo Chúa. Dành cho việc truyền bá Phúc âm và giảng tại nhà thờ

We Are One

Phần sưu tầm các bản nhạc, bài hát và giai điệu Thánh ca Songwriters Workshop 1990

Ephesians

Some or all of the 49th book of the Bible

Colossians

Some or all of the 51st book of the Bible

1 Thessalonians

Some or all of the 52nd book of the Bible

2 Thessalonians

Some or all of the 53rd book of the Bible

1 Timothy

Some or all of the 54th book of the Bible

2 Timothy

Some or all of the 55th book of the Bible

Titus

Some or all of the 56th book of the Bible

Philemon

Some or all of the 57th book of the Bible

James

Some or all of the 59th book of the Bible

1 Peter

Some or all of the 60th book of the Bible

2 Peter

Some or all of the 61st book of the Bible

Jude

Some or all of the 65th book of the Bible

Tải xuống English: Aboriginal

Các bài nghe ở ngôn ngữ khác nhau có một vài phần trong

Tin mừng (in Alawa)
Ali Curung Spinifex Band (in Alyawarr)
LLL1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (in Arrernte, Eastern)
LLL 6 Chúa Jesus - Người Thầy vĩ đại; Đấng chữa lành (in Arrernte, Eastern)
Yuṯa Manikay Mala '94 [New Các bài hát of 1994] (in Djambarrpuyŋu [Djambarrpuyngu])
Eastwind (in Djapu)
Gospel Messages (in Djingili)
Garawa & Yanyuwa Các bài hát (in Garrwa)
Các bài hát (in Gumatj)
Manymak Dhäwu [Tin mừng] (in Gumatj)
Các bài hát & Testimonies (in Gurindji)
Ngumpin Ngajiwu (in Gurindji)
Ekshun Songs [Action Các bài hát] (in Kriol)
Gibit Preis La God [Praise the Lord] (in Kriol)
LLL 8 Reader (in Kunwinjku)
Lời sự sống w/ ENGLISH Các bài hát (in Kuuku-Ya'u)
Mamala Wanalku Kuju Wankalpayi (in Martu Wangka)
Mirtan Ngurlurri [Do Not Be Afraid] (in Martu Wangka)
Parnpajinyamapu-luya Yinkarni Turlkukaja (in Martu Wangka)
Các bài hát - Ernabella Girls Choir (in Pitjantjatjara: Ernabella)
Nyiri Wirunya Bible (in Pitjantjatjara: Ernabella)
Looma Các bài hát (in Walmajarri)
Guitar Các bài hát (in Warlpiri)
The Lajamanu Choir Sings for Jesus (in Warlpiri)
Patterson Family (in Warlpiri)
Singalong for Wapirra (in Warlpiri)
Yuendumu Church Choir (in Warlpiri)

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Audio Books of Christian Classics - English - (Free Christian Audio Books)
Christian Walk - English: Philippines - (Videoparables.org)
Jesus Film Project films - English - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, British - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, Native North American - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - English, North American Indigenous - (The Jesus Film Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The gospels - New International Version - (The Lumo Project)
The Jesus Story (audiodrama) - English - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho

Aboriginal
Aboriginal English
Plain English

Nơi ... được nói

Australia

Các ngôn ngữ liên quan đến English: Aboriginal

Những hội nhóm nói tiếng

Abnaki-Penobscot; Aborigine, Detribalized; Aborigine, Southwest; African-Americans; Afro-Antiguan; Afro-Caribbean; Alaskan Athabascan; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Anglo; Anglo-Australian; Anglo-Canadian; Anglo-New Zealander; Anglo-South African; Antilles English-Speaking; Arab, general; Arapaho; Atsugewi; Bahamian; Barbadian; Bermudan, mixed; Black African, general; Brazilian, general; British; British, Scottish; Cape Verdean; Catawba; Cayman Islanders; Chehalis; Chinese, general; Chitimacha; Chumash; Clallam; Coeur d'Alene; Coloured; Colville; Coos, Hanis; Cornish; Cowlitz; Cupeno; Delaware; Delaware, Unami; English-Speaking, general; Eskimo, Creole; Eskimo, Western Canadian; Eurasian; Euronesian; European, general; Falkland Islanders; Gilbraltarian; Guam; Gypsy, English, Romanichal; Gypsy, Irish; Han Chinese, Mandarin; Hawaiian; Holikachuk; Honduran, English-Speaking; Houma, Half-Choctaw; Indian, English-Speaking; Iowa; Irish; Irish Traveller, Shelta; Iroquois; Jamaicans; Jew, English Speaking; Kansa; Kato; Kawaiisu; Kitsai; Klamath-Modoc; Kpelle, Liberia; Ladakhi, Christian; Lithuanian; Lower Chinook; Lumbee; Makah; Malaysians, English-Speaking; Mandan; Manx; Miami; Micronesians, English-Speaking; Midway Islanders; Miwok; Mohegan-Montauk-Narragansett; Namibians; Nanticoke; Ngarluma; Nooksack; North African, general; Nunggubuyu; Nyanja; Nyigina; Osage; Otoe; Pacific Islanders, general; Palauan, English-Speaking; Panamint; Part-Indian; Pawnee; Pintupi; Pitcairner, Norfolk; Polynesian; Powhatan; Quileute; Quinault, Lower Chehalis; Saint Helena; Sarnami Hindi; Serrano; Snohomish; South Asian, general; Tonkawa; Tunica; Turk, Meskhetian; Turks and Caicos Creole English; Tuscarora; Twana; Ulster Irish; Virgin Islanders, English-Speaking; Wampanoag; Washo; Watjari; West Indian, general; West Indian Mulatto; Wichita; Wintu; Wiyot; Wyandot; Yazidi; Yuchi; Yuki; Yurok;

Thông tin về

Dân số: 486

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.

GRN cũng có các cơ hội dành cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đóng góp một cách có ý nghĩa vào việc truyền đạo cho những nhóm người ở vùng sâu xa thông qua các câu chuyện Kinh Thánh được kể, hoặc hỗ trợ sự phát triển của nhà thờ. Bạn có thể hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc nhà thờ tham gia vào việc truyền giáo hay nhà thờ trồng, thông qua các vật liệu bảo trợ hoặc phân phối. Chúng tôi cũng có cơ hội thú vị để được tham gia vào các nhiệm vụ từ xa từ bất cứ nơi đâu trên thế giới. Nếu bạn thường xuyên tham dự một nhà thờ Thiên chúa giáo, và tin rằng Kinh Thánh, bạn có thể chơi một phần trong sứ mệnh, và xem lại các nhóm người chưa được tiếp cận nghe phúc âm của Chúa Giêsu Kitô.