Tumi - the Talking Tiger - English: Southern Africa

Bản nghe này có hữu ích không?

Một bộ sưu tập các 'cuộc trò chuyện' ngắn mang thông điệp an ủi, nâng đỡ và tình yêu của Chúa cho những trẻ em bị tổn thương bởi nghèo đói, bệnh tật, bị hành hạ và ngược đãi. Được thiết kế để sử dụng với đồ chơi mềm Tumi the Talking Tiger.

Tên chương trình: 65132
Các tin tức cập nhật: 4:21:28
Ngôn ngữ: English: Southern Africa

Tài liệu tải về và đặt mua

Chat 1 - Tiger Intro

5:00

1. Chat 1 - Tiger Intro

Chat 2 - Tiger Precious

6:16

2. Chat 2 - Tiger Precious

Chat 3 - Tiger Friend

6:53

3. Chat 3 - Tiger Friend

Chat 4 - Tiger's Den

5:19

4. Chat 4 - Tiger's Den

Chat 5 - Tall Tiger?

6:47

5. Chat 5 - Tall Tiger?

Chat 6 - Tiger Tracks

6:01

6. Chat 6 - Tiger Tracks

Chat 7 - Tiger Treats

5:45

7. Chat 7 - Tiger Treats

Chat 8 - Tiger Trouble

5:32

8. Chat 8 - Tiger Trouble

Chat 9 - Tiger Food

6:49

9. Chat 9 - Tiger Food

Chat 10 - Tiger Snack

6:03

10. Chat 10 - Tiger Snack

Chat 11 - Tiger Needs

4:06

11. Chat 11 - Tiger Needs

Chat 12 - Tiger Spirit

5:15

12. Chat 12 - Tiger Spirit

Chat 13 - Tiger Pack

5:58

13. Chat 13 - Tiger Pack

Chat 14 - Tiger in the Woods

6:04

14. Chat 14 - Tiger in the Woods

Chat 15 - Tiger Pals

5:42

15. Chat 15 - Tiger Pals

Chat 16 - Tiger Tremble

6:46

16. Chat 16 - Tiger Tremble

Chat 17 - Tiger Tummy

6:39

17. Chat 17 - Tiger Tummy

Chat 18 - Tiger Trapped

5:49

18. Chat 18 - Tiger Trapped

Chat 19 - Tiger Touching

5:11

19. Chat 19 - Tiger Touching

Chat 20 - Tiny Tiger

7:28

20. Chat 20 - Tiny Tiger

Chat 21 - Tiger Shine

6:34

21. Chat 21 - Tiger Shine

Chat 22 - Tiger Thoughts

6:20

22. Chat 22 - Tiger Thoughts

Chat 23 - Tiger Fences

7:14

23. Chat 23 - Tiger Fences

Chat 24 - Tiger Talks

6:06

24. Chat 24 - Tiger Talks

Chat 25 - Tiger Hide

6:18

25. Chat 25 - Tiger Hide

Chat 26 - Tiger Inside

7:24

26. Chat 26 - Tiger Inside

Chat 27 - Tiger Fellows

6:32

27. Chat 27 - Tiger Fellows

Chat 28 - Tiger Turns

7:23

28. Chat 28 - Tiger Turns

Chat 29 - Tiger Fights

7:24

29. Chat 29 - Tiger Fights

Chat 30 - Tiger Paws

7:16

30. Chat 30 - Tiger Paws

Chat 31 - Tiger Terror

8:39

31. Chat 31 - Tiger Terror

Chat 32 - Tiger Past

7:57

32. Chat 32 - Tiger Past

Chat 33 - Tiger Happy

9:28

33. Chat 33 - Tiger Happy

Chat 34 - Tiger News

9:11

34. Chat 34 - Tiger News

Chat 35 - Tiger Chance

7:59

35. Chat 35 - Tiger Chance

Chat 36 - Tiger Tears

10:56

36. Chat 36 - Tiger Tears

Chat 37 - Tiger Stars

9:37

37. Chat 37 - Tiger Stars

Chat 38 - Tiger Safe

9:31

38. Chat 38 - Tiger Safe

Ghi chú về bản thu

A series of interactive stories for children in need, to be played on a Megavoice audio player placed in the pouch of the soft toy tiger buddy – with appropriate support and followup.

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN & Claude Vosloo. Script copyright Claude Vosloo - Home of Creativity. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Tumi the Talking Tiger - Tumi the Talking Tiger has arrived in Australia all the way from Africa.

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?