Tumi - the Talking Tiger - English: Southern Africa

Bản nghe này có hữu ích không?

A collection of short 'chats' delivering messages of comfort, empowerment and God's love to children traumatised by poverty, disease, abuse and disaster. Designed for use with Tumi the Talking Tiger soft toy.

Tên chương trình: 65132
Thứ tiếng: English: Southern Africa

Các tin tức cập nhật: 4:21:28

Chat 1 - Tiger Intro

5:00

1. Chat 1 - Tiger Intro

Chat 2 - Tiger Precious

6:16

2. Chat 2 - Tiger Precious

Chat 3 - Tiger Friend

6:53

3. Chat 3 - Tiger Friend

Chat 4 - Tiger's Den

5:19

4. Chat 4 - Tiger's Den

Chat 5 - Tall Tiger?

6:47

5. Chat 5 - Tall Tiger?

Chat 6 - Tiger Tracks

6:01

6. Chat 6 - Tiger Tracks

Chat 7 - Tiger Treats

5:45

7. Chat 7 - Tiger Treats

Chat 8 - Tiger Trouble

5:32

8. Chat 8 - Tiger Trouble

Chat 9 - Tiger Food

6:49

9. Chat 9 - Tiger Food

Chat 10 - Tiger Snack

6:03

10. Chat 10 - Tiger Snack

Chat 11 - Tiger Needs

4:06

11. Chat 11 - Tiger Needs

Chat 12 - Tiger Spirit

5:15

12. Chat 12 - Tiger Spirit

Chat 13 - Tiger Pack

5:58

13. Chat 13 - Tiger Pack

Chat 14 - Tiger in the Woods

6:04

14. Chat 14 - Tiger in the Woods

Chat 15 - Tiger Pals

5:42

15. Chat 15 - Tiger Pals

Chat 16 - Tiger Tremble

6:46

16. Chat 16 - Tiger Tremble

Chat 17 - Tiger Tummy

6:39

17. Chat 17 - Tiger Tummy

Chat 18 - Tiger Trapped

5:49

18. Chat 18 - Tiger Trapped

Chat 19 - Tiger Touching

5:11

19. Chat 19 - Tiger Touching

Chat 20 - Tiny Tiger

7:28

20. Chat 20 - Tiny Tiger

Chat 21 - Tiger Shine

6:34

21. Chat 21 - Tiger Shine

Chat 22 - Tiger Thoughts

6:20

22. Chat 22 - Tiger Thoughts

Chat 23 - Tiger Fences

7:14

23. Chat 23 - Tiger Fences

Chat 24 - Tiger Talks

6:06

24. Chat 24 - Tiger Talks

Chat 25 - Tiger Hide

6:18

25. Chat 25 - Tiger Hide

Chat 26 - Tiger Inside

7:24

26. Chat 26 - Tiger Inside

Chat 27 - Tiger Fellows

6:32

27. Chat 27 - Tiger Fellows

Chat 28 - Tiger Turns

7:23

28. Chat 28 - Tiger Turns

Chat 29 - Tiger Fights

7:24

29. Chat 29 - Tiger Fights

Chat 30 - Tiger Paws

7:16

30. Chat 30 - Tiger Paws

Chat 31 - Tiger Terror

8:39

31. Chat 31 - Tiger Terror

Chat 32 - Tiger Past

7:57

32. Chat 32 - Tiger Past

Chat 33 - Tiger Happy

9:28

33. Chat 33 - Tiger Happy

Chat 34 - Tiger News

9:11

34. Chat 34 - Tiger News

Chat 35 - Tiger Chance

7:59

35. Chat 35 - Tiger Chance

Chat 36 - Tiger Tears

10:56

36. Chat 36 - Tiger Tears

Chat 37 - Tiger Stars

9:37

37. Chat 37 - Tiger Stars

Chat 38 - Tiger Safe

9:31

38. Chat 38 - Tiger Safe

Ghi chú về bản thu

A series of interactive stories for children in need, to be played on a Megavoice audio player placed in the pouch of the soft toy tiger buddy – with appropriate support and followup.

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN & Claude Vosloo. Script copyright Claude Vosloo - Home of Creativity. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quant

Tumi the Talking Tiger -