Colin the Companion Talks - English: Southern Africa

Bản nghe này có hữu ích không?

Các tài liệu phục vụ giảng dạy vì lợi ích cộng đồng như thông tin về sức khỏe, làm nông, buôn bán, đọc viết hoặc các mục đích giáo dục khác

Tên chương trình: 66717
Thứ tiếng: English: Southern Africa

Các tin tức cập nhật: 2:12:32

Chat 1, Seeing the Sunrise

4:50

1. Chat 1, Seeing the Sunrise

Chat 2, Hearing the Morning

5:26

2. Chat 2, Hearing the Morning

Chat 3, Smelling the Bakery

4:52

3. Chat 3, Smelling the Bakery

Chat 4, Tasting the Party

4:46

4. Chat 4, Tasting the Party

Chat 5, Feel the Sand

5:31

5. Chat 5, Feel the Sand

Chat 6, Seeing Mountains

5:05

6. Chat 6, Seeing Mountains

Chat 7, Hearing Night-time

5:26

7. Chat 7, Hearing Night-time

Chat 8, Smelling Flowers

6:02

8. Chat 8, Smelling Flowers

Chat 9, Tasting Fruit Salad

5:47

9. Chat 9, Tasting Fruit Salad

Chat 10, Feeling Rain on my Face

4:48

10. Chat 10, Feeling Rain on my Face

Chat 11, Seeing Pets at Hom

4:39

11. Chat 11, Seeing Pets at Hom

Chat 12, Hearing Farm Animals

5:30

12. Chat 12, Hearing Farm Animals

Chat 13, Smelling Cookies

5:29

13. Chat 13, Smelling Cookies

Chat 14, Taste Pudding

5:41

14. Chat 14, Taste Pudding

Chat 15, Touch Clothes

5:16

15. Chat 15, Touch Clothes

Chat 16, See Wild Flowers

5:46

16. Chat 16, See Wild Flowers

Chat 17, Hearing Garden Birds

5:11

17. Chat 17, Hearing Garden Birds

Chat 18, Smell the Sky after the Rain

5:54

18. Chat 18, Smell the Sky after the Rain

Chat 19, The Taste of Fair

5:11

19. Chat 19, The Taste of Fair

Chat 20, Feel Wind in the Hair

5:50

20. Chat 20, Feel Wind in the Hair

Chat 21, See the Sunset

5:05

21. Chat 21, See the Sunset

Chat 22, Hearing the Ocean

5:36

22. Chat 22, Hearing the Ocean

Chat 23, Smelling the Kithen

4:53

23. Chat 23, Smelling the Kithen

Chat 24, Vegetable Plate

5:37

24. Chat 24, Vegetable Plate

Chat 25, Touching Someone's Hand

4:21

25. Chat 25, Touching Someone's Hand

Ghi chú về bản thu

Counselling on two dimensions: • Empowering the person living with Alzheimer's Syndrome (ASP). • Guidance to the family in coping with the situation of AS.

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Về những bản thu âm thanh của chúng tôi

GRN có cả các câu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, Các công cụ học Kinh Thánh, các bài hát Phúc âm, nhạc Thiên Chúa và các thông điệp được dịch ra tên 6000 ngôn ngữ và ký hiệu trên thế giới, phần lớn là để tải miễn phí. Quá quên thuộc với các tôn chỉ Thiên Chúa giáo và nhà thờ Thiên Chúa Giao, các bài ghi âm mp3 và kịch bản rất thích hợp cho các mục đích giảng dạy và nuôi dưỡng đức tin cũng như sử dụng chúng trong mô trường Thiên chúa Giáo. Được sử dụng hoặc hát bời những người bản ngữ từ trái tim, các câu chuyện Kinh Thánh, bài hát và âm nhạc hướng tới việc truyền tải thông điệp của Chúa theo những các khác nhau của các nền văn hóa và đặc biệt là xảy ra trong các xã hội truyền khẩu

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?